Ajankohtaista

Etusivu / Suomeksi / Ajankohtaista

Kotihoidon puhelinnumerot ovat muuttuneet. Uudet numerot löydät kotihoidon yhteystiedoista.

___________________

YLEIS- JA KOHDEAVUSTUSTEN HAKU v. 2017 

 Pielaveden kunta julistaa haettavaksi vuoden 2017 talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa yhteisöjen yleis- ja kohdeavustukset.

Yleisavustukset osoitetaan kunnan kansliaan, PL 27, 72401 PIELAVESI tai sähköpostitse kunta@pielavesi.fi ja ne tulee toimittaa maanantaihin 13.3.2017 klo 14.30 mennessä.

 Kohdeavustushakemukset osoitetaan Pielaveden sivistyslautakunnalle, PL 27,  72401 PIELAVESI tai sähköpostitse kunta@pielavesi.fi. Kohdeavustuksissa on jatkuva haku läpi vuoden.

 Avustuksia tulee hakea lomakkeilla, joita on saatavilla osoitteesta http://www.pielavesi.fi/Suomeksi/Ajankohtaista/Kuulutukset sekä hallinto-osaston kansliasta (Puustellintie 18, puh. 0400 122 303) ja koulutoimistosta (Koulutie 3, puh. 040 4894 187). Huomioi, että yleis- ja kohdeavustuksille on omat hakulomakkeensa.

 Avustushakemusta ei tarvitse tehdä uudelleen, mikäli sellainen on jo kuntaan jätetty vuotta 2017 varten.

 Yleisavustukset myönnetään harkinnanvaraisesti vastikkeelliseen toimintaan. Vuoden 2017 yleisavustukset suunnataan toimintaan, joka edistää ja tukee kuntalaisten hyvinvointia sekä positiivisen kuntakuvan syntymistä ja lisää yhteisöllisyyttä sekä kunnan elinvoimaa ja näiden lisäksi avustushakemuksessa tulee ilmetä millä tavoin Suomi 100-juhlavuosi ilmenee hakijatahon toiminnassa.

Sivistyslautakunnan avustukset kohdistuvat kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimintaan kertaluontoisina kohdeavustuksina erilaisiin tapahtumiin. Pääpaino Suomi 100 tapahtumissa teemalla "Yhdessä".

 Maaseudun tieavustukset haetaan erikseen aikaisemman käytännön mukaisesti.

 Lisätietoja antaa yleisavustusten osalta vs.hallintojohtaja Kirsi Väänänen, puh. 040 571 3087, kirsi.vaananen@pielavesi.fi ja kohdeavustusten osalta sivistysosaston osastopäällikkö Miika Kräkin, puh. 040 4894 197, miika.krakin@pielavesi.fi.

 Pielavesi 7.2.2017

 Kunnanhallitus