Ajankohtaista

Etusivu / Suomeksi / Ajankohtaista

HISSIAVUSTUSTEN HAKU v. 2017

Pielaveden kunta julistaa haettavaksi vuoden 2017 talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa hissiavustukset.

Pielaveden kunta myöntää hissiavustusta uuden hissin rakentamiseen olemassa olevaan asuinkerrostaloon. Avustusta myönnetään hissin rakentamisesta aiheutuviin välttämättömiin töihin. Avustettavia toimenpiteitä ovat hissin hankinta, tarvittavat rakennustekniset ja LVIS-tekniset työt sekä suunnittelu- ja yleiskustannukset.

Kunnan hissiavustus myönnetään valtion hissiavustuksen lisäksi pielaveteläisten asunto-osakeyhtiöiden ja vuokrataloyhtiöiden hissittömien rakennusten hissien rakentamiseen. Avustusmäärä on 10 % toteutuneista ja hyväksytyistä kustannuksista.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on hyväksynyt hissin rakentamissuunnitelmat ja kustannukset ja myöntänyt hankkeelle avustuksen.

Kunnan hissiavustusta haetaan samanaikaisesti kuin valtion avustustakin vapaamuotoisella kunnanhallitukselle osoitetulla kirjeellä. Hakemukseen tulee liittää kopio asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA) lähetetystä hakemuksesta rahoitussuunnitelmineen sekä kaikista hakemuksen liitteistä.

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen:

Pielaveden kunnanhallitus,
PL 27,
72401 PIELAVESI

tai sähköpostitse kunta@pielavesi.fi . Hissiavustuksilla on ympärivuotinen haku.

Kunnanhallitus käsittelee hakemukset ja tekee avustuspäätökset siinä järjestyksessä kun hakijat ovat toimittaneet hakemukset kunnalle.

Avustuspäätös on voimassa myöntämisvuoden ja kaksi seuraavaa vuotta.

Kunnan hissiavustuksen maksaminen taloyhtiön tilille voi tapahtua rakennustyön valmistuttua jo samana vuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa tai viimeistään kahden seuraavan vuoden talousarviomäärärahoista. Avustus maksetaan yhdessä erässä. Maksamisen ehtona on, että kunnalle on toimitettu hankkeesta kunnan viranomaisen antama valmiusastetodistus, selvitys toteutuneista ja hyväksytyistä kustannuksista sekä todistus valtuutetun hissitarkastuslaitoksen hyväksymisestä.

Avustuksen hakijan on pyydettäessä annettava kunnalle sen tarpeelliseksi katsomia hakemukseen ja avustuksen käyttöön liittyviä lisäselvityksiä.

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Jukka Poutiainen puh: 0400 378 893, sähköposti jukka.poutiainen@pielavesi.fi

Pielavesi 28.3.2017

 

Kunnanhallitus