Aloitteet

Etusivu / Suomeksi / Päätöksenteko / Aloitteet
Kuntalaisen aloite

Kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa.

Kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt.  Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.  Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Aloite toimitetaan kunnanviraston kansliaan ja osoitetaan:

Pielaveden kunnanhallitus
Puustellintie 18
72400  PIELAVESI tai 
kunta@pielavesi.fi tai
telefaxilla (017) 273 2099.
 
Valtuustoaloite

Valtuuston työjärjestyksen 5 §:n mukaan:
"Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä tai valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista.  Aloite annetaan puheenjohtajalle.

Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi.  Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.

Kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt.  Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.  Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Lisätietoja

Hallintojohtaja
Anu Lehto
040 571 3087
anu.lehto@pielavesi.fi