Kunnanvaltuusto

Etusivu / Suomeksi / Päätöksenteko / Kunnanvaltuusto
 
 
 
PIELAVEDEN KUNNANVALTUUSTO

Vuoden 2012 kunnallisvaaleissa valittiin Pielaveden valtuustoon 27 jäsentä vaalikaudeksi 2013 - 2016. Valtuuston kokoonpano puolueittain on seuraava: KESK 14 valtuutettua, VAS 4 valtuutettua, SDP 2 valtuutettua,  PS 5 valtuutettu ja KOK 2 valtuutettu.

Valtuuston puheenjohtajana toimii Risto Nousiainen (KESK) I varapuheenjohtajana Liisa Salmi (PS) ja II varapuheenjohtajana Elsi Katainen  (KESK). Kunnanvaltuusto.

Valtuustoryhmät  

KESK
Puheenjohtaja Elsi Katainen
Kaunisharjuntie 493
72400 PIELAVESI
050 5122 362
elsi.katainen@eduskunta.fi

VAS

Puheenjohtaja Anja Kukkonen
Laaksotie 14
72400 PIELAVESI
040 5681 505
anja.kukkonen@pielavesi.fi

SDP
Puheenjohtaja Jyrki Kiukkonen
Saukontie 5
72400 PIELAVESI
0400 811 466
jyrki.kiukkonen@pielavesi.fi

KOK
Puheenjohtaja Aarno Niskanen
Huova-ahontie 242
72570 MÄNTYLÄ
040 149 2204
aarno.niskanen@pielavesi.fi

PS
Puheenjohtaja Tuomo Karhunen
Huikarintie 281
71775 TUOVILANLAHTI
044 3817 229
tuomo.karhunen@pielavesi.fi


KUNNANVALTUUSTON TEHTÄVÄT

Valtuusto on kunnan korkein päättävä elin. Periaatteessa kaikki valta kunnassa kuuluu vaaleissa valituille valtuutetuille. Käytännön syistä valtuusto on kuitenkin johtosäännöillä siirtänyt valtaansa asioiden sujuvan hoidon turvaamiseksi kunnanhallitukselle, lautakunnille ja viranhaltijoille.

Valtuuston keskeisin tehtävä on kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu. Tämä tapahtuu vuosittaisten talousarvioiden ja neljäksi vuodeksi laadittavan taloussuunnitelman kautta. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa valtuusto asettaa kunnan toiminnalle ja kuntalaisille tuotettaville palveluille määrälliset, laadulliset ja taloudelliset tavoitteet. Valtuusto kokoontuu puheenjohtajan päättämänä aikana.

Valtuuston esityslistat ovat nähtävissä kirjastolla ja Pielaveden kunnan kotisivuilla.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta valtuuston päätöksiin haetaan pääsääntöisesti Kuopion hallinto-oikeudelta (Minna Canthinkatu 64, PL 1744, 70101  KUOPIO, fax. 029 5642501, sähköposti ita-suomi.hao@oikeus.fi ) kunnallisvalituksella.  Jos erityislaista muuta johtuu, siitä ilmoitetaan valitusosoituksessa, joka liitetään asianosaiselle lähetettävään päätökseen tai annetaan muutoin pyydettäessä. Muutosta kunnallisvalituksella voi hakea se, johon päätös on kohdistettu eli jonka oikeuteen velvollisuuteen tai etuun päätös voi vaikuttaa (asianosainen) sekä myös kunnan jäsen. Erityislainsäädännössä voi olla muita määräyksiä valitusoikeudesta.

Pöytäkirjat ovat nähtävissä kunnanviraston kansliassa, Puustellintie 18,  kokouskutsussa ja esityslistassa  ilmoitettuna aikana.

Tietoja valtuuston päätöksistä muutoksenhakua varten saa kunnanviraston kansliasta: 

osastosihteeri Aila Ikäheimo, puh.  040 4894 000
sähköposti: aila.ikaheimo@pielavesi.fi
 
vs. hallintojohtaja Kirsi Väänänen, puh. 040 5713087
sähköposti:  kirsi.vaananen@pielavesi.fi