Tekninenlautakunta

Etusivu / Suomeksi / Päätöksenteko / Luottamushenkilöt / Tekninenlautakunta
Tekninen lautakunnan toimiala
  • huolehtii maankäytön suunnittelusta
  • vastaa kunnan toimesta tapahtuvasta rakentamisesta ja rakennuttamisesta
  • vastaa kunnossapito- ja käyttötehtävistä sekä liikenneturvallisuudesta
  • toimii tielain 97 §:n mukaisena lautakuntana
  • toimii maa-aineslain 7 §:n mukaisena lupaviranomaisena ja 14 §:n mukaisena valvontaviranomaisena
  • huolehtii vesihuollon kehityssuunnitelmien valmistelusta
  • valmistelee ehdotuksen kunnan oman vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiksi ja antaa lausunnot vesiosuuskuntien  ja –yhtymien toiminta-alueista.
Tekninen lautakunta vv. 2013 – 2014

 

 

Varajäsenet

Puheenjohtaja
Jari Bunda
Lehtolantie 133 A
72530 SÄVIÄNTAIPALE
040 562 2704
jari.bunda@pielavesi.fi

Juha Jääskeläinen

Varapuheenjohtaja
Kari Koistinen
Kiukoistentie 20
72400 PIELAVESI
044 382 4139

Ilona Järvisalo
Kiukoistentie 6
72400 PIELAVESI
040 847 5567

Jäsenet:

 

Raili Kolehmainen
Honkalantie 6
72400 PIELAVESI
050 411 6025

Maija-Liisa Tolonen
Vehmaantie 245
72530 SÄVIÄNTAIPALE
040 734 4449
Anna Nousiainen
Haukkalahdentie 101a
72400 PIELAVESI
040 757 4505
Jouni Maksimainen
Joutsenniementie 1177
72740 LAUKKALA
0400 212 119

Susan Partanen
Korppisentie 384
72430 PIELAVESI
050 360 9973

Liisa Hyvärinen
Kivitie 145b
72400 PIELAVESI
Jorma Riikonen
Ristisentie 584
72530 SÄVIÄNTAIPALE
0400 725 923

Reijo Saarinen
Lähdetie 8
72400 PIELAVESI
0400 401 278

Pekka Savolainen
Pielavedentie 242d
72400 PIELAVESI
040 760 793
pekka.savolainen@pielavesi.fi

Janne Kumpulainen

Aila Tikkanen
Nousialantie 700
72710 VAARASLAHTI
040 773 2572
Tuija Nousiainen
Laukkalantie 31b
72710 VAARASLAHTI
040 524 2770

Petri Wasenius
Jussintie 18
72400 PIELAVESI
040 827 7911

Markus Paananen