Hallintotoimen kanslia

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Julkinen hallinto / Hallintotoimen kanslia

Hallintotoimen kansliassa, joka sijaitsee Puustellintie 18, työskentelevät kunnanjohtaja, hallinto- ja sivistysjohtaja, osastosihteeri, hallintosihteeri ja toimistotyöntekijä.
Tässä osoitteessa sijaitsee myös kunnan info-piste.

Kanslian tehtäviin kuuluu:

  • valtuuston ja hallituksen toimistotehtävät
  • yleinen neuvonta ja opastus
  • kunnanjohtajan sihteerin tehtävät
  • lähtevän ja saapuvan postin käsittely
  • laskujen skannaaminen sähköiseen kierrätykseen
  • kunnan keskusarkisto
  • kunnallisten ja valtiollisten vaalien hoitaminen
  • kunnan tiedotustoiminnan hoitaminen
  • kunnan julkinen ilmoitustaulu
  • tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät

Kunnanjohtaja Vilma Kröger, 0400 668 211, toimii koko kunnanviraston päällikkönä.

Hallinto- ja sivistysjohtaja Valtteri Väyrynen, 040 571 3087, on hallinto-osaston päällikkö. Hänen tehtäviinsä kuuluvat valtuuston, kunnanhallituksen ja eri työryhmien sihteerin tehtävät. 

Osastosihteeri Aila Ikäheimo, 040 4894 000, tekee käytännössä valtuuston ja kunnanhallituksen paperityöt. Hän osallistuu asioiden valmisteluun, kirjoittaa pöytäkirjat ja panee päätökset täytäntöön. Hän toimii lisäksi keskusarkistonhoitajana, ilmoitustaulunhoitajana sekä keskusvaalilautakunnan sihteerinä. Hän kirjaa saapuvan ja lähtevän postin sekä huolehtii asiakkaiden opastuksesta ja neuvonnasta. Hän toimii myös tarkastuslautakunnan sihteerinä.

Toimistotyöntekijä Heli Tossavainen, 040 674 9288, avustaa kanslian toimistotehtävissä. Hän huolehtii mm. kuntaan tulevien laskujen skannauksesta ja  toimii myös ilmoitustaulunhoitajan sijaisena.