Kirjaamopalvelut

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Julkinen hallinto / Kirjaamopalvelut

SAAPUVAN JA LÄHTEVÄN POSTIN KIRJAUS SEKÄ ARKISTOPALVELUT

Pielaveden kunta
PL 27
72 401 Pielavesi
Sähköposti: kunta@pielavesi.fi
Asianhallintasihteeri
040 670 5812

Pielaveden kunnan saapuva ja lähtevä posti kirjataan kunnanviraston kansliassa (Puustellintie 18). Kansliaan otetaan vastaan kunnalle osoitetut aloitteet ja kirjeet, jotka ohjataan asiaa käsitteleville luottamustoimielimille. Kansliasta voi tiedustella sekä keskeneräisten että päätettyjen asioiden vaiheita. Hallintokunnat kirjaavat myös omalta osaltaan niiden toimivaltaan kuuluvia asioita asianhallintajärjestelmään saapuneiksi ja lähteneiksi.

Kanslia hoitaa myös kunnan ilmoitustaulua, joka fyysisesti sijaitsee hallinto-osaston sisäänkäynnin edustalla. Ilmoitustaulu sähköisessä muodossa löytyy osoitteesta www.pielavesi.fi/ajankohtaista/kuulutukset.

Arkistopalvelut

Kunnan arkistotoimen tehtävänä on asiakirjojen säilyvyydestä ja käytettävyydestä huolehtiminen kunkin asiakirjan elinkaaren alusta loppuun ja tietopalvelun toimimisen varmistaminen kaikissa oloissa.

Tehtävät toteutetaan kirjaamisen, rekisteröinnin, säilytysaikojen määrittelyn, määräajan säilytettävien asiakirjojen hävittämisen, asiakirjojen järjestämisen, luetteloinnin ja kuvailun sekä pysyvästi säilytettävän aineiston keskusarkistoon siirtämisen avulla.

Kunnan arkistotoimesta vastaa kunnanhallitus, joka on nimennyt arkistotoimen johtavaksi viranhaltijaksi ja pääarkistonhoitajaksi asianhallintasihteeri. Kunnan arkisto jakautuu osa-arkistoihin toimialoittain ja jokaista osa-arkistoa hoitaa arkistovastuuhenkilö.

Arkistovastuuhenkilöt:

Hallintotoimi
Asianhallintasihteeri Katariina Husso
040 670 5812
- kunnanvaltuuston ja -hallituksen asiakirjat

Sivistystoimi
Osastosihteeri Sirpa Niskanen
040 4894 165

Sosiaalitoimi
Osastosihteeri Anne Kauhanen
040 4894 055

Tekninen toimi
Osastosihteeri Maili Ruotsalainen
040 4894 192

Vapaa-aikatoiminta
Kanslisti Seija Poikonen
040 4894 187

Taloustoimi
Kirjanpitäjä Kaisa Varis
040 4894 052

Henkilöstöasiat
Palkkatoimistonhoitaja Tuula Lappalainen
040 4894 053