Haja-asutuksen jätevedet

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Tekniset palvelut / Ympäristö ja luonto / Haja-asutuksen jätevedet

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla on uusittu ja se tuli voimaan 15.3.2011. Asetuksen tarkoituksena on vähentää haja-asutuksen talousjätevesien päästöjä ja niistä aiheutuvaa ympäristön pilaantumista. Asetusta sovelletaan talousjätevesien käsittelyyn ja johtamiseen sekä jätevesijärjestelmien rakentamiseen ja ylläpitoon, jätevesistä muodostuviin lietteisiin sekä niiden keräilyyn ja käsittelyyn.

Jokaisella kiinteistöllä tulee olla kirjallinen selvitys kiinteistöllä syntyvien jätevesien käsittelyjärjestelmästä sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet. Selvityksen perusteella arvioidaan se, että täyttääkö kiinteistön jätevesien puhdistusjärjestelmä asetuksen edellyttämät jätevesien käsittelyvaatimukset.

Kiinteistöllä 1 päivänä tammikuuta 2004 olemassa olleet käyttökuntoiset jätevesijärjestelmät, jotka eivät täytä uuden asetuksen vaatimuksia, on saatettava asetuksen mukaisiksi viimeistään viidessä vuodessa asetuksen voimaantulosta. Jos kiinteistöllä tehdään korjaus- tai muutostöitä, jotka ovat verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, kiinteistöllä toteutetaan vähäistä suurempaa lisärakentamista tai jätevesijärjestelmää muutetaan olennaisesti siten, että siihen vaaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennuslupa tai toimenpidelupa taikka rakentamista koskeva ilmoitus, on asetusta noudatettava heti.

Jätevesijärjestelmien rakentamiseen ja vanhojen järjestelmien kunnostamiseen on haettava maankäyttö- ja rakennuslain mukainen toimenpidelupa kunnan rakennustarkastajalta.

Ohje jätevesien käsittelyyn kiinteistöillä Ylä-Savon alueella on liitetiedostona.

Yhteystiedot

Ympäristönsuojelusihteeri
Tiina Hujanen
Puh. 0400 173 345
tiina.hujanen@pielavesi.fi

Rakennustarkastaja
Jukka Poutiainen
0400 378 893
jukka.poutiainen@pielavesi.fi

Pielaveden kunta
Ympäristöosasto
PL 27
72401 Pielavesi
Käyntiosoite: Puustellintie 10

 

Liitetiedostot