Siirry sisältöön

Pohjois-Savon ja Pielaveden suurimmat kasvihuonekaasupäästöt aiheutuvat maataloudesta ja tieliikenteestä

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) vuoden 2021 tilastojen(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) mukaan Pohjois-Savon suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen lähteet olivat maatalous (33,5 %), tieliikenne (23,4 %) ja kaukolämpö (10,8 %).

Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöjen jakauma v. 2021 (Lähde: Syke)

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) vuoden 2021 tilastojen(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) mukaan Pielaveden suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen lähteet olivat maatalous (57,4 %), tieliikenne (14,0 %) ja työkoneet (9,2 %).

Pielaveden kasvihuonekaasupäästöjen jakauma v. 2021 (Lähde: Syke)

Ylä-Savon seudullinen ilmasto-ohjelma

Ylä-Savon seudullinen ilmasto-ohjelma on laadittu Iisalmen, Keiteleen, Kiuruveden, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän yhteistyönä. Pielaveden kunnanvaltuusto on hyväksynyt Ylä-Savon seudullisen ilmasto-ohjelman loppuvuodesta 2021 (8.11.2021 § 106).

Ylä-Savon seudullisessa ilmasto-ohjelmassa tavoitellaan hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Ilmasto-ohjelman mukaan hiilineutraalius on tarkoitus saavuttaa vähentämällä päästöjä 80 % vuodesta 2007 vuoteen 2035 ja loput 20 % päästöistä sidotaan hiilinieluihin ja -varastoihin.

Seudullisessa ilmasto-ohjelmassa painotetaan viittä eri painopistealuetta:

  1. Elinvoimainen maa- ja metsätalous
  2. Vähähiilinen liikkuminen ja kestävä yhdyskuntarakenne
  3. Kestävä energiantuotanto ja -käyttö
  4. Kiertotalouden ja materiaalitehokkuuden edistäminen
  5. Aktiivinen kuntalainen

Jokaiselle viidelle painopistealueelle on asetettu seudulliset tavoitteet, joihin kaikki Ylä-Savon kunnat sitoutuvat.

Tavoitteena on, että ilmasto-ohjelman painopisteisiin ja tavoitteisiin sitoudutaan koko seudulla muutoinkin kuin kuntaorganisaatioiden tasolla. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii laaja-alaista viestintää ja kuntien toimimista mahdollistajina niin asukkaille kuin yrityksille ja yhteisöille. Seudullista ilmasto-ohjelmaa on mahdollista päivittää tarpeen mukaan myös esimerkiksi muuttuneiden lakien ja säädösten voimaantulon myötä.

Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon (SISU-hanke)

Pielaveden kunta osallistuu yhdessä muiden SavoGrown kuntien (Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto ja Keitele) kanssa ”Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon (SISU)”- hankkeeseen(siirryt toiseen palveluun).

Hankkeen tarkoituksena on hillitä ilmastonmuutosta. Hankkeessa selvitetään ja suunnitellaan kunnan kasvihuonepäästöjen vähentämistä ja tehdään kunnallinen ilmasto-ohjelma yhdessä
ilmastokoordinaattorin kanssa. SavoGrown toiminta-alueella toimii kaksi ilmastokoordinaattoria, joista toisen vastuualueisiin kuuluvat Pielavesi ja Keitele sekä toisen vastuualueeseen Suonenjoki, Rautalampi, Tervo ja Vesanto.

Kolmivuotinen Euroopan aluekehitysrahaston ja alueen kuntien rahoittama SISU-hanke kestää vuoden 2025 loppuun asti.

Pielaveden kunta on muodostanut SISU- hankkeeseen ohjausryhmän, joka osallistuu hankkeen ohjaukseen. Ohjausryhmään on valittu seuraavat edustajat: ympäristöosasto Juha Vainikainen, Emilia Miettinen ja Pentti Tikka, ympäristönsuojelu Tiina Hujanen (varalla Veera Kajanus), tekninen lautakunta Pasi Kolehmainen, kunnanhallitus Juha Partanen ja Pielaveden yrittäjät ry Juuso Helmijoki.

Ota yhteyttä

Miettinen Emilia

osastosihteeri, ympäristöosasto

040 489 4200

emilia.miettinen@pielavesi.fi

Vainikainen Juha

kunnaninsinööri

osastopäällikkö

virkavapaalla 14.8.2023-2.1.2024

040 489 4834

juha.vainikainen@pielavesi.fi