Siirry sisältöön

Julkiset hankinnat

Pielaveden kunta hankkii yksityiseltä sektorilta tavaroita ja palveluita, joiden avulla se järjestää vastuullaan olevia palveluita. 

Julkisia hankintoja sääntelee hankintalainsäädäntö(siirryt toiseen palveluun), joka perustuu Euroopan Unionin hankintadirektiiveihin. Niiden tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä sekä edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä.

Hankinnat toteutetaan hajautetusti kunnan osastoilla. Kunta voi käyttää hankintalain mukaisissa hankinnoissa myös hankintayhtiö Sansia Oy:n(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) palveluja ja yhteishankintasopimuksia.

Pielaveden kunta noudattaa julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä sekä kunnan omia periaatteita, sääntöjä ja ohjeita. Hankintoja koskevat linjaukset on kirjattu kunnan hankintaohjeeseen.

Tarjouspyynnöt ja pienhankinnat

Kansallisen kynnysarvon(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) ylittävät hankintailmoitukset julkaistaan HILMA-palvelussa(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun), joko kansallisesti tai EU-laajuisesti, hankinnan arvon mukaisesti. Kussakin hankintailmoituksessa kerrotaan, mistä tarjouspyynnöt löytyvät.

Sansian tekemien hankintojen tarjouspyynnöt löytyvät Tarjouspalvelu.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)-palvelusta.

Kansallisten kynnysarvojen alle jäävissä hankinnoissa eli pienhankinnoissa ei sovelleta hankintalakia. Pienhankinnat tehdään Pielaveden kunnan hankintaohjeen mukaisesti.