Siirry sisältöön

Osallistu ja vaikuta

Pielaveden kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä kunnan toimijoiden lisäksi seurakunta, yhdistykset ja järjestöt sekä kuntalaiset ovat tärkeä osa kokonaisuutta.

Kuntalainen voi vaikuttaa kunnan asioiden hoitoon ja päättäjiin paitsi äänestämällä vaaleissa, myös tekemällä aloitteita, lähettämällä kysymyksiä ja ehdotuksia luottamushenkilöille ja virkamiehille sekä osallistumalla kuntaa koskeviin tiedotus- ja keskustelutilaisuuksiin.

Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloiteoikeudesta on säädetty kuntalaissa. Äänioikeutettu Suomen kansalainen voi tehdä myös kansalaisaloitteen, jolla voi vaikuttaa lainsäädäntöön.

Kunnan päätöksentekoa voi seurata tutustumalla esityslistoihin ja pöytäkirjoihin. Esityslistat julkaistaan internetissä ennen kunkin toimielimen kokousta. Erilaisten yhdistysten, järjestöjen ja puolueiden kautta voi vaikuttaa myös kunnan päätöksentekoon ja kuntalaisten hyvinvointiin.

Seuraa kunnan tilaisuuksia verkossa

Joitain kunnan tilaisuuksia on mahdollista seurata reaaliaikaisena verkossa. Mikäli tilaisuudesta tehdään verkkolähetys, siitä mainitaan tilaisuuden mainoksen yhteydessä.

Verkossa seurattavien tilaisuuksien linkit löytyvät kootusti kunnan verkkosivuilta osoitteesta www.pielavesi.fi/live