Siirry sisältöön

Talous

Pielaveden kunnan taloushallinto vastaa nimensä mukaisesti kunnan taloudenhoidosta. Sen tehtävänä on kunnan talousarvion ja -suunnitelman valmistelu ja laadinta, tilinpäätöksen laadinta, kirjanpito, kunnan rahaliikenteen hoitaminen, erilaisten tilastotietojen kokoaminen ja rekisteröiminen sekä peruslaskentapalvelujen tuottaminen ja laskentajärjestelmän kehittäminen.

Talousarvio ja tilinpäätös

Pielaveden kunnan taloutta ohjaa ja toteuttaa vuosittainen talousarvio. Talousarvio on laaja suunnitelma kunnan taloudenhoidosta. Talousarviossa kunnanvaltuusto hyväksyy kunnan toiminnan ja talouden tavoitteet sekä vahvistaa määrärahat tavoitteiden toteuttamiseksi. Kunnanvaltuusto käsittelee tulevan vuoden talousarvion loppuvuodesta.

Tilikauden päätteeksi laaditaan tilinpäätös. Kunnan tilinpäätökseen kuuluu tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan tilinpäätöksen sisältö määritellään kuntalaissa. Kunnanvaltuusto käsittelee edellisen vuoden tilinpäätöksen viimeistään kesäkuun kokouksessa.

Aiempien vuosien talousarvioita, -suunnitelmia ja tilinpäätöksiä voit tiedustella kunnanviraston kansliasta.

Ronkanen Mirkka

talouspäällikkö

040 184 1559

mirkka.ronkanen@pielavesi.fi