Siirry sisältöön

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta. Varhaiskasvatuksen toiminta on tavoitteellista ja suunnitelmallista.

Varhaiskasvatus edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisee syrjäytymistä. Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään ja opiskeluun.

Pielavedellä varhaiskasvatusta järjestetään kunnan toimintana kolmessa eri varhaiskasvatusyksikössä ja lisäksi kunnassa toimii yksityisiä varhaiskasvatuspalvelun tuottajia.

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Hae varhaiskasvatuspaikkaa varhaiskasvatushakemuksella eDaisy-palvelussa. Voit hakea kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa ympäri vuoden hoidon tarpeen mukaan.

Varhaiskasvatuspaikka järjestetään aina palvelun tarpeen mukaan, tarve kartoitetaan varhaiskasvatushaun yhteydessä.

Järjestelyaika on äkillisen työllistymisen tai opiskelun johdosta 2 viikkoa muutoin 4 kuukautta. Varhaiskasvatushakemus tulee olla voimassa myös vanhemmilla, jotka ovat työttömänä työnhakijana.

Pielaveden kunnassa toimii tällä hetkellä kaksi yksityistä perhepäivähoitajaa, jotka yhdessä toimiessaan muodostavat ryhmäperhepäivähoidon.

Jos haet lapsellesi varhaiskasvatuspaikkaa yksityisestä päiväkodista tai yksityisestä perhepäivähoidosta, voit hakea kunnalta palveluseteliä tai Kelalta yksityisen hoidon tukea.

Hakemuksen yksityiseen varhaiskasvatukseen voit tehdä eDaisy-palvelussa.

Palveluseteli on tapa tukea kuntalaisia yksityisten päiväkotien palvelujen käytössä. Jos perhe hakee palveluseteliä, he eivät voi samanaikaisesti saada Kelan myöntämää yksityisen hoidon tukea.

Palvelusetelin myöntämisen ehdoista päättää sivistyslautakunta. Voit lukea lisää palvelusetelin myöntämisen ehdoista oheisesta tiedostosta.

Yksityinen perhepäivähoitaja on oikeutettu saamaan palvelusetelin kahdesta omasta lapsestaan, mikäli hänellä on asiakkaana kaksi muun perheen lasta.

Palvelusetelin hakeminen

Palveluseteliä haetaan ennen varhaiskasvatuspalvelun alkamista sähköisesti eDaisy-palvelussa.

Palveluseteliä ei voi hakea takautuvasti.

Palvelusetelin kattohinnasta vähennetään laskennallinen kunnallinen asiakasmaksu, jolloin saadaan myönnettävän palvelusetelin määrä. Päätökset oikeudesta palveluseteliin ja sen suuruudesta lähetetään vanhemmille ja palveluntuottajalle. Vanhemmat ja palveluntuottaja tekevät palvelusopimuksen.

Palvelusetelin arvo 1.1.2023 alkaen

1.1.2023 alkaen palvelusetelissä on otettu käyttöön yksi hinnoittelu yli- ja alle 3-vuotaalle lapselle sekä kolme maksuluokkaa.

Yli 15 päivää/kuukausi
Palvelusetelin arvo: 810 €
Iltaisin klo 18-22 (kerroin 1,25): 47,09 € / vrk
Viikonloppuisin ja arkipyhinä (kerroin 1,5): 56,51 € / vrk

11-15 päivää/kuukausi
Palvelusetelin arvo: 648 €
Iltaisin klo 18-22 (kerroin 1,25): 37,67 € / vrk
Viikonloppuisin ja arkipyhinä (kerroin 1,5): 45,21 € / vrk

10 päivää tai alle /kuukausi
Palvelusetelin arvo: 486 €
Iltaisin klo 18-22 (kerroin 1,25): 28,26 € / vrk
Viikonloppuisin ja arkipyhinä (kerroin 1,5): 33,91 € / vrk

Kotihoidon tuki

Kotihoidon tuki on kuntien rahoittama ja Kelan maksama tuki perheille, jotka järjestävät alle 3-vuotiaiden lasten hoidon muussa kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Lisätietoa kotihoidon tuesta saat Kelan sivuilta(siirryt toiseen palveluun).

Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tuki on kuntien rahoittama ja Kelan maksama tuki perheelle, jonka alle kouluikäistä lasta hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen varhaiskasvatuksen tuottaja. Kela maksaa tuen suoraan palvelun tuottajalle.

Lisätietoa yksityisen hoidon tuesta saat Kelan sivuilta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Asioi varhaiskasvatuksessa sähköisesti

Voit tehdä varhaiskasvatukseen liittyvät hakemukset ja muutokset sähköisesti eDaisy-palvelussa.

Aiheeseen liittyvää

Yksityiset varhaiskasvatusyksiköt

Ota yhteyttä

Haapanen Tiina

varhaiskasvatusjohtaja

0400 328 240

tiina.haapanen@pielavesi.fi

Koivistoinen Nanna

varhaiskasvatuksen apulaisjohtaja

040 532 9656

nanna.koivistoinen@pielavesi.fi