Siirry sisältöön

Hallinto ja päätöksenteko

Pielaveden kunnan organisaatiokaavio

Kunnallinen päätöksenteko perustuu kuntalakiin ja hallintosääntöön.

Valtuusto on se toimielin, jolle kaikki valta viimekädessä kunnassa kuuluu. Valtuusto on hallinnon ja asioiden sujuvuuden vuoksi siirtänyt toimivaltaa kunnanhallitukselle, lautakunnille ja viranhaltijoille.

Kunnanhallitus vastaa valtuuston päättämien asioiden toimeenpanosta ja vastaa myös kunnan toiminnan laillisuudesta. Kunnanhallitus valmistelee valtuuston käsittelyyn tulevat asiat ja tekee päätökset niissä asioissa, jotka valtuusto on sen päätettäväksi siirtänyt. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja johtavat kunnan jokapäiväistä toimintaa.