Siirry sisältöön

Työllisyyspalvelut

Pielaveden työllisyyspalvelut tarjoaa maksutonta palvelua työikäisille henkilöasiakkaille sekä työnantajille ja yrittäjille.

Tarjoamme henkilöasiakkaille neuvontaa ja ohjausta työnhakuun, työllistymiseen, osaamisen kehittämiseen sekä tulevaisuuden suunnitteluun. Työnantajille ja yrittäjille tarjoamme räätälöityjä palveluita rekrytointien tueksi sekä neuvontaa tuetusta työllistämisestä.

Tukea työnhakuun

Työllisyyspalveluissa tarjoamme yksilöllistä tukea ja ohjausta työnhakuun. Kartoitamme yhdessä osaamisesi, toiveesi ja vahvuutesi.

Meiltä saat myös vinkkejä avoimista- ja piilotyöpaikoista, neuvontaa työhakemuksen ja CV:n tekemiseen sekä sparrausta työhaastatteluun.

Työnhakukanavia

Henkilöstöpalvelualan yritykset tarjoavat monipuolisia työllistymismahdollisuuksia lyhyistä sopimuksista toistaiseksi voimassaoleviin työsuhteisiin. Henkilöstöpalvelualan yritykset julkaisevat avoimia työpaikkoja useissa työnhakukanavissa sekä omilla verkkosivuillaan. Suomessa toimivia henkilöstöpalvelualan yrityksiä ovat muun muassa: Kairest(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun), RTK henkilöstöpalvelu(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun), Manpower(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun), Osuma(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun), SOL henkilöstöpalvelut(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun), StaffPoint(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun), Workpower(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun), Eezy(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun), Eilakaisla(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun), Adecco(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun), Barona(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun), Go On(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Ammatinvalinta ja opiskelu

Työllisyyspalveluissa tarjoamme voimavara- ja ratkaisukeskeistä ammatinvalinnan ohjausta. Kartoitamme yhdessä osaamisesi, toiveesi ja vahvuutesi.

Voimavara- ja ratkaisukeskeinen ammatinvalinnan ohjaus sopii sinulle jos,

  • olet vailla tutkintoa,
  • olet vanhan tutkinnon päivittäjä,
  • olet alanvaihtaja tai
  • suunnittelet koulutusta työn ohella

Työkaluja ammatinvalinnan tueksi

Alueen ammatilliset oppilaitokset ja korkeakoulut

Työllistymistä tukevat palvelut

Työllistymistä tukevien palveluiden tavoite on edistää työllistymistä, koulutusta, kuntoutusta tai tarpeen tullen eläkeselvittelyjä. Työllistymistä edistäviä palveluita toteutetaan yhteistyössä eri viranomaistahojen kanssa.

TE-palveluiden tarjoamat palvelut

TE-palvelut tarjoaa työllistymisen tueksi monipuolisia palveluita kuten: ammatinvalinta- ja uraohjaus sekä koulutusneuvonta, työnhakuvalmennus, uravalmennus, työhönvalmennus, työkokeilu, palkkatuki, 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki, työvoimakoulutus ja Rekrykoulutus.

Lisätietoa TE-palveluiden työllistymisen tuen palveluista löydät Työmarkkinatorilta: https://tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/tyonhaku/palveluita-tyonhaun-tueksi(siirryt toiseen palveluun)

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on

  • ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn
  • vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä
  • ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan, jonka työ- ja elinkeinotoimisto ja hyvinvointialue laativat yhdessä henkilön kanssa.

Lisätietoja: https://pshyvinvointialue.fi/kuntouttavat-sosiaalipalvelut(siirryt toiseen palveluun)

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu TYP

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu eli Iisalmen seudun TYP on osa valtakunnallisesti toteutettavaa palvelumallia. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu on yhteistoimintamalli, jossa TE-toimisto, hyvinvointialue ja Kela yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat heille työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta.

Toiminnan tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille monialaisena yhteispalveluna julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali–, terveys- ja kuntoutuspalveluja siten kuin em. palveluiden tarjoamisesta erikseen säädetään.

Lisätietoa TYP-toiminnasta löydät Ylä-Savon seudun verkkosivuilta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Työkyky ja hyvinvointi

Työllisyyspalveluissa tarjoamme palveluita, joissa selvitämme työllistymiseen tarvittavia valmiuksiasi sekä mahdollisia työllistymisen esteitä.

Palvelu on usein moniammatillista yhteistyötä.

Päästäksesi työttömien terveystarkastukseen, ota yhteyttä TE-palveluiden oma-asiantuntijaasi.

Työkykysi tueksi

Autamme etsimään työntekijän työnantajan tarpeisiin

  • Markkinoimme avoimia työpaikkoja suoraan asiakkaillemme sekä mainostamme niitä sosiaalisessa mediassa
  • Neuvomme tuetun työllistämisen kiemuroissa
  • Olemme avoimia uusille yhteistyömuodoille ja ideoille! Voit ottaa meihin yhteyttä myös, jos mietit yrittäjyyttä!

Pielaveden kunnan alueella asuville maahanmuuttajille työllisyyspalvelut tarjoaa ohjaus- ja neuvontapalveluita.

Teemme tiivistä yhteistyötä viranomaisten, kunnan yleisen toimialan palveluiden sekä laajan yhteistyöverkostomme kanssa.

Maahanmuuttajien työllisyyspalveluiden tavoitteena on varmistaa kullekin maahanmuuttajalle lakisääteisten palveluiden rinnalle kotoutumista edistävät palvelut.

Jokaisen asiakkaan palvelupolku suunnitellaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Asiakkuus alkaa yhteydenotolla työllisyyspalveluihin. Yhteydenottaja voi olla asiakas itse tai asiakkaan luvalla esimerkiksi TE-palvelut, oppilaitos tai sosiaalipalvelut.

Palvelupolun alussa asiakkaalle laaditaan hänen toiveidensa, tarpeidensa ja osaamisensa perusteella palvelutarpeenarvio. Palvelutarpeenarvio toimii pohjana tavoitteelliselle suunnitelmalle, eli suunnitelmalle siitä, mikä on asiakkuuden tavoite ja millaisilla toimenpiteillä tavoitteisiin päästään.

Asiakkuuden edetessä tavoitteellisen suunnitelman toteutumista seurataan säännöllisestä. Samalla tarkastellaan asiakkaan tuen tarvetta ja sitä vähennetään tai lisätään tilanteen mukaan.

Kun asiakkuuden tavoite saavutetaan, palvelu päättyy. Asiakas on aina tervetullut palaamaan takaisin palvelun piiriin.

Kesätyöt Pielavedellä

Nuorilla on mahdollisuus kesätyöllistyä kuntaan, yrityksiin, yhdistyksiin ja seurakuntiin.

Lisätietoa kesätöistä

Digineuvonta työllisyyspalveluiden asiakkaille

Onko sinulla ongelmia tietokoneen, puhelimen tai tabletin kanssa? Tarvitsetko apua viranomaisten asiakirjojen täyttämiseen ja tietoturvalliseen lähettämiseen?

Työllisyyspalveluissa voit saada myös digineuvontaa!

Lue lisää digineuvonnasta

Ota yhteyttä

Rytkönen Tuula

työllisyyskoordinaattori

Työllisyyspalvelut ja kotouttamispalvelut

050 476 6032

tuula.rytkonen@pielavesi.fi

Niskanen Aarno

elinkeinoasiantuntija

040 149 2204

aarno.niskanen@savogrow.fi

Oikopolut

Linkkejä työttömälle työnhakijalle

Oletko uusi työnhakija? Ilmoittaudu työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi työttömyysturvasi takia.

Ohjeita työnhakuvelvoitteeseen liittyen löydät alla olevista linkeistä.