Siirry sisältöön

Ilmoittautuminen esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen sekä haku aamu- ja iltapäivätoimintaan käynnissä

Tiedote
31.1.2024

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Perusopetuslain mukaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen. Vastuu lapsen osallistumisesta esiopetukseen on lapsen huoltajalla.

Maksuttomaan esiopetukseen ovat toimintakaudella 2024-2025 oikeutettuja vuonna 2018 syntyneet lapset. Lisäksi oikeus esiopetukseen on seitsemänvuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty vuodella sekä viisivuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti 1.2. – 22.2.2024 aikana. Sähköinen lomake: https://link.webropolsurveys.com/S/67BF3F291F7A9439(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Mikäli lapsenne tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, tee hakemus varhaiskasvatukseen.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen

Lukuvuonna 2024-2025 aamu -ja iltapäivätoimintaa järjestetään peruskoulun 1-2. vuosiluokkien oppilaille sekä 1-9. vuosiluokkien erityisopetuksessa oleville oppilaille. Toimintaan voi hakea myös esioppilas. Haku tapahtuu sähköisellä hakemuksella 22.2.2024 mennessä. Sähköinen lomake löytyy osoitteesta: https://link.webropolsurveys.com/S/CD8F07C1FA60AAD2(siirryt toiseen palveluun)

Uusien varhaiskasvatuspaikkojen hakeminen elokuussa 2024 alkavalle toimintakaudelle

Varhaiskasvatukseen voi hakea pitkin vuotta. Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava viimeistään neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarpeen alkamista. Jos lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan huoltajan äkillisen työllistymisen tai opiskelun vuoksi, tulee varhaiskasvatuspaikkaa hakea viimeistään kaksi viikkoa ennen varhaiskasvatuksen tarvetta.

Uusien varhaiskasvatuspaikkojen hakeminen koskee lähinnä kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa vapautuvia varhaiskasvatuspaikkoja, jotka täytetään elokuussa toimintakaudelle 2024–2025.

Perheiden, joiden lapsilla on jo varhaiskasvatuspaikka kuluvalla toimintakaudella (1.8.2023-31.7.2024) ei tarvitse hakea paikkaa uudelleen paitsi, jos varhaiskasvatustarpeeseen/-paikkaan (varhaiskasvatusyksiköstä toiseen siirtyminen, ei lapsiryhmästä toiseen) tulee muutoksia.

 Elokuussa 2024 alkavalla toimintakaudella aloittavien lasten varhaiskasvatuspaikkoja haetaan 1.2.-22.2.2024 välisenä aikana varhaiskasvatushakemuksella eDaisy-palvelussa. Oikopolku hakemukseen löytyy Pielaveden kunnan internet-sivuilta – kohdasta Sujuva arki > Varhaiskasvatus.

Huoltajien tuloselvitykset ja opiskelutodistukset asiakasmaksun määrittämistä varten tulee toimittaa hakemuksen liitteenä joko sähköisesti tai tarvittaessa paperisena. Jos tuloselvityksiä ei toimiteta, määritellään palveluntarpeen mukainen korkein asiakasmaksu.