Siirry sisältöön

Kouluverkkohankkeen kokonaissuunnittelun toteuttajaksi on valittu Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

Uutinen
17.8.2023

Kouluverkkohankkeen talonrakennuksen kokonaissuunnittelu käsittää arkkitehti-, rakenne-, geo, lvi-, sähkö- ja rakennusautomaatiosuunnittelun.

Kunnanhallitus perusti kesäkuussa 2018 kouluverkkotyöryhmän, jonka tarkoituksena oli laatia selvitys kouluverkosta sekä siitä, missä opetusta toteutettaisiin tulevaisuudessa. Selvityksen laatiminen lähti liikkeelle koulujen suurien investointitarpeiden ja laskevan oppilasmäärän vuoksi. Selvityksessä laadittiin erilaisia vaihtoehtoja ratkaisuksi tulevaisuuden kouluverkosta. Valtuusto on helmikuussa 2021 päättänyt, että se hyväksyy Pielaveden kunnan kouluverkkoselvityksessä olevan vaihtoehdon, jossa Puustellin koulu korvataan Opinportin yhteyteen toteutettavalla laajennuksella ja vanhan Opinportin saneerauksella. Samalla on tutkittu mahdollisuutta siirtää uuteen Opinporttiin kirjaston ja nuorisotoimen tilat.

Kouluverkkoselvityksen hankesuunnitelma käynnistettiin alkuvuodesta 2022 ja se saatiin valmiiksi alkuvuodesta 2023. Hankesuunnitelman tarkoituksena oli määrittää hankkeen sisältö, laajuus, tavoitteet sekä laatutaso. Hankesuunnitelmassa on vertailtu eri toteutusvaihtoehtoja ja niiden kustannuksia. Valtuusto on 17.4.2023 valinnut toteutettavaksi ratkaisuksi vaihtoehdon 4.2, jonka kokonaiskustannukset ovat noin 10,8 miljoonaa euroa. 

Tekninen lautakunta on 13.6.2023 valinnut kouluverkkohankkeen talonrakennuksen kokonaissuunnitteluun, joka käsittää arkkitehti-, rakenne-, geo, lvi-, sähkö- ja rakennusautomaatiosuunnittelun, Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy:n hinta- ja laatusuhteeltaan parhaimpana.

Tekninen lautakunta käsitteli 13.6.2023 pitämässään kokouksessa myös kuntaan saapuneen kuntalaisaloitteen, jossa pyydettiin huomioimaan kolmannen sektorin toimijoiden näkemykset Opinportin saneeraus- ja laajennussuunnitelmissa. Tekninen lautakunta päätti kyseisessä kokouksessa, että se valtuuttaa ympäristöosaston toteuttamaan asiasta verkkokyselyn, joka suunnataan alueella toimiville kolmannen sektorin toimijoille. Kysely toteutetaan ajalla 20.6.2023- 31.8.2023 (huom. kyselyn vastausaikaa on jatkettu elokuun loppuun saakka). Kyselyyn pääset täältä.(siirryt toiseen palveluun)

Tekninen lautakunta on 11.7.2023 päättänyt perustaa kouluverkkohankkeelle suunnittelutyöryhmän, johon valitaan edustajia teknisen lautakunnan, sivistyslautakunnan sekä kunnanhallituksen toimesta. Kolmannen sektorin toimijoille suunnatun kyselyn kautta saadut mielipiteet toimitetaan hanketta ohjaavalle suunnittelutyöryhmälle. 

Kouluverkkohankkeen talonrakennuksen kokonaissuunnittelu on nyt päästy aloittamaan. Suunnittelutyö on tarkoitus saada valmiiksi touko-kesäkuussa 2024, jolloin mahdollinen rakentaminen voitaisiin aloittaa syyskuussa 2024.

Tiedostot