Siirry sisältöön

Kirjaamo- ja arkistopalvelut

Kirjaamo- ja kansliapalvelut

Kanslia ottaa vastaan kunnalle osoitetut aloitteet ja kirjeet sekä ohjaa ne käsitteleville luottamustoimielimille. Kansliasta voit tiedustella sekä keskeneräisten että päätettyjen asioiden vaiheita. Kunnan kirjaamo toimii hajautettuna siten, että hallintokunnat kirjaavat omaan toimialueeseen kuuluvia asioita asianhallintajärjestelmään saapuneiksi ja lähteneiksi.

Kansliapalveluihin kuuluvat myös valtuuston ja hallituksen toimistotehtävät, yleinen neuvonta ja opastus, kunnanjohtajan ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät sekä kunnallisten ja valtiollisten vaalien hoitaminen.

Kanslia hoitaa myös kunnan ilmoitustaulua verkossa sekä kunnanvirastolla.

Asiakirjahallinto- ja arkistopalvelut

Kunnan arkistotoimen tehtävänä on varmistaa asiakirjatiedon käytettävyys ja säilyminen, huolehtia tietopalvelusta, määritellä asiakirjojen säilytysarvo ja hävittää tarpeeton aineisto. Asiakirjahallinto ohjaa, valvoo ja kehittää asiakirjatiedon vastaanottamista, tuottamista, rekisteröintiä, käsittelyä, säilyttämistä, hävittämistä ja arkistointia sekä ylläpitää rekisteröinti-, haku- ja luokittelumenetelmiä, joiden avulla asiakirjatiedot ovat käytettävissä ja saatavilla.

Kunnan arkistotoimesta vastaa kunnanhallitus, joka on nimennyt arkistotoimen johtavaksi viranhaltijaksi ja pääarkistonhoitajaksi asianhallintasihteerin. Kunnan arkisto jakautuu osa-arkistoihin toimialoittain ja jokaista osa-arkistoa hoitaa asiakirjahallinnon vastuuhenkilö.

Voit pyytää asiakirjoja nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Voit tiedustella kirjaamosta keskeneräisten ja jo päätettyjen asioiden vaiheita. Kirjaamoon voit toimittaa mm. kuntalaisaloitteita, muutoksenhakuja, lausuntopyyntöjä, vastine- ja selvityspyyntöjä, anomuksia ja vastauskirjeitä.

Keskusarkistoon todistus-, jäljennös- ja selvitystilaukset voit tehdä kirjeitse, sähköisesti, puhelimitse tai henkilökohtaisesti paikan päällä.

Räisänen Henna

tiedonhallinnan asiantuntija

keskusvaalilautakunnan sihteeri, tarkastuslautakunnan sihteeri

040 670 5812

henna.raisanen@pielavesi.fi