Siirry sisältöön

Kuvaus kunnan tiedoista ja asiakirjoista

Pielaveden kunta ylläpitää julkisuusperiaatteen toteuttamista varten kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä tiedonhallintalain mukaisesti. Kuvauksesta ilmenee, miten asiakkaat ja muut asianosaiset voivat tietoja saada.

Pielaveden kunnan asiarekisteri on looginen kokonaisuus vireille pannuista asioista, näiden käsittelyvaiheista ja niihin liittyvistä asiakirjoista. Asiarekisteriin kuuluvia tietoja on asianhallintajärjestelmässä, operatiivisiin tietojärjestelmissä ja paperiaineistossa. Asiarekisterin sisältöä ja palvelujen tiedonhallintaa kuvataan palveluittain. 

Hallinto- ja tukipalvelut

Tietovarannon käyttötarkoitus

Kunnan hallinnon järjestäminen sekä tietoaineistojen hallinta


Tietoaineistot

 • Toimielinten päätöksentekoon liittyvät asiakirjat (mm. aloitteet, lausunnot, vastineet, pöytäkirjat)
 • Viranhaltijapäätökset
 • Hallinto-, järjestys- ja ohjesäännöt; toiminta- ja vuosikertomukset
 • Kuulutukset
 • Hallinto- ja tukipalvelujen asiarekisterit
 • Kuva-arkisto
 • Luottamushenkilörekisteri


Tietoryhmät

 • Asianosaisen tiedot
 • Sidosryhmien tiedot
 • Vireille tulleiden asioiden tiedot
 • Päätettyjen asioiden tiedot


Tietojärjestelmät, joissa tietoaineistoja käsitellään

 • Tweb -asianhallintajärjestelmä
 • KuntaToimisto
 • Manuaaliset arkistoluettelot
 • WebLumu ja Silmu


Hakutekijät 

 • Asian nimike
 • Diaari-/asianumero
 • Toimeksiantajatiedot
 • Y-tunnus
 • Nimi


Tietopyyntöihin vastaava viranomainen

Asianhallintasihteeri
p. 040 670 5812
kunta@pielavesi.fi

Tietovarannon käyttötarkoitus

Henkilöstön palkkaaminen ja palvelusuhteen aikainen asiankäsittely


Tietoaineistot

 • Palvelusuhdetiedot
 • Palkka-, palkkio- ja korvaustiedot


Tietoryhmät

 • Henkilöstön tiedot
 • Luottamushenkilöiden tiedot
 • Kesätyöllistetyt nuoret
 • Velvoitetyöllistetyt


Tietojärjestelmät, joissa tietoaineistoja käsitellään

 • Populus
 • Tweb -asianhallintajärjestelmä
 • Tietosuojaseloste Kuntarekry.pdf


Hakutekijät 

 • Nimi
 • Henkilötunnus
 • Asian nimike
 • Asianumero


Tietopyyntöihin vastaava viranomainen

Palkkatoimistonhoitaja
p. 040 489 4053
pielavesi.palkat@pielavesi.fi

Tietovarannon käyttötarkoitus

 Kunnan talouden hoito, suunnittelu ja seuranta


Tietoaineistot

 • Talousarviotiedot
 • Tilinpäätöstiedot
 • Sopimusrekisteri
 • Lainarekisteri
 • Osto- ja myyntilaskutuksen reskontratiedot


Tietoryhmät

 • Maksunsaajien tiedot
 • Maksuliikennetiedot
 • Toimittajatiedot


Tietojärjestelmät, joissa tietoaineistoja käsitellään

 • Rondo
 • Raindance
 • Nomentia
 • Tweb -asianhallintajärjestelmä


Hakutekijät 

 • Nimi
 • Laskunnumero
 • Henkilötunnus
 • Y-tunnus
 • Laskun summa
 • Eräpäivä
 • Sopimuksen osapuolitieto


Tietopyyntöihin vastaava viranomainen

Kirjanpitäjä
p. 040 489 4052
laskutus@pielavesi.fi

Tekniset palvelut

Tietovarannon käyttötarkoitus

Rakennuslupien hallinta


Tietoaineistot

 • Asiakastiedot
 • Kiinteistötiedot
 • Kaavatiedot
 • Rakennuslupatiedot
 • Väestötiedot
 • Kuulemisasiakirjat


Tietoryhmät

 • Hakijan tiedot
 • Yhteyshenkilön tiedot
 • Kiinteistön tiedot
 • Hakijan naapureita koskevat tiedot


Tietojärjestelmät, joissa tietoaineistoja käsitellään

 • KuntaNet
 • Tweb
 • Rondo R8


Hakutekijät 

 • Nimi
 • Osoite
 • Kiinteistötunnus
 • Lupanumero


Tietopyyntöihin vastaavat

Toimistosihteeri, rakennusvalvonta
p. 040 489 4194
ymparisto@pielavesi.fi

Rakennustarkastaja, rakennusvalvonta
p. 040 595 7767
ymparisto@pielavesi.fi

Tietovarannon käyttötarkoitus

Kunnallisen vesihuollon järjestäminen


Tietoaineistot

 • Asiakastiedot
 • Kiinteistötiedot
 • Kulutustiedot
 • Liittymätiedot
 • Laskutustiedot


Tietoryhmät

 • Vesihuollon asiakkaiden tiedot
 • Käyttöpaikkatiedot


Tietojärjestelmät, joissa tietoaineistoja käsitellään

 • Vesikanta
 • Rondo R8


Hakutekijät 

 • Nimi
 • Osoite
 • Kuluttajanumero


Tietopyyntöihin vastaava

Toimistosihteeri, tekninen toimisto
p. 050 533 7040
ymparisto@pielavesi.fi

Tietovarannon käyttötarkoitus

Yleisten alueiden ylläpito ja hallinnointi sekä yksityistielainmukaisten tehtävien hoito


Tietoaineistot

 • Asemakaava
 • Rakennustiedot
 • Tiekuntatiedot
 • Liikuntapaikkatiedot
 • Maankaatopaikan seurantatiedot
 • Kiinteistönvaihdanta


Tietoryhmät

 • Hakijatiedot
 • Tiekuntien yhdyshenkilöt
 • Kiinteistötiedot


Tietojärjestelmät, joissa 
tietoaineistoja käsitellään

 • KuntaNet
 • Tweb
 • Kiinteistönvaihdannan palvelu


Hakutekijät 

 • Nimi
 • Osoite
 • Asianumero


Tietopyyntöihin vastaava

Osastosihteeri, tekninen toimisto
p. 040 489 4200
ymparisto@pielavesi.fi

Tietovarannon käyttötarkoitus

Kunnan omistamien tilojen ylläpito, hallinnointi ja vuokraus


Tietoaineistot

 • Rakennustiedot
 • Vuokrasopimukset
 • Kiinteistön huoltotiedot


Tietoryhmät

 • Sopimusosapuolen tiedot
 • Kiinteistön käyttäjän tiedot
 • Vikailmoituksen tekijän tiedot


Tietojärjestelmät, joissa tietoaineistoja käsitellään

 • Haahtela
 • Adair


Hakutekijät 

 • Nimi
 • Osoite


Tietopyyntöihin vastaava

Osastosihteeri, tekninen toimisto
p. 040 489 4200
ymparisto@pielavesi.fi

Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Tietovarannon käyttötarkoitus

Opinto-ohjaajan ja erityisopetuksen palvelujen järjestäminen


Tietoaineistot

 • Oppilaskohtaiset henkilötiedot
 • Oppilaskohtaiset tutkintotiedot
 • Oppilaskohtaiset saadun opetuksen tiedot
 • Opiskelijahuollon tiedot
 • Oppivelvollisuustiedot
 • Koulutuksen arvioinnin keskeiset tulokset
 • Koulukuljetusta koskevat tiedot
 • Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevat suunnitelmat


Tietoryhmät

 • Oppilaan tiedot
 • Oppilaan huoltajan tiedot
 • Koulukuljetuksessa olevan oppilaan tiedot
 • Erityisopetuksessa olevan oppilaan tiedot
 • Tutkintotiedot
 • Palveluntuottajatiedot


Tietojärjestelmät, joissa tietoaineistoja käsitellään

 • MultiPrimus
 • Tweb


Hakutekijät 

 • Nimi
 • Henkilötunnus


Tietopyyntöihin vastaava viranomainen

Osastosihteeri, sivistysosasto
p. 040 489 4165
sirpa.niskanen@pielavesi.fi

Tietovarannon käyttötarkoitus

 Esiopetuksen tarjoaminen


Tietoaineistot

 • Oppilaskohtaiset henkilötiedot
 • Oppivelvollisuustiedot
 • Oppilaskohtaiset saadun opetuksen tiedot
 • Oppilasmäärätiedot


Tietoryhmät

 • Oppilaan tiedot
 • Oppilaan huoltajan tiedot


Tietojärjestelmät, joissa tietoaineistoja käsitellään

 • MultiPrimus


Hakutekijät 

 • Nimi
 • Henkilötunnus


Tietopyyntöihin vastaava viranomainen

Osastosihteeri, sivistysosasto
p. 040 489 4165
sirpa.niskanen@pielavesi.fi

Tietovarannon käyttötarkoitus

Perusopetuksen tarjoaminen


Tietoaineistot

 • Oppilaskohtaiset henkilötiedot
 • Oppivelvollisuustiedot
 • Oppilaskohtaiset tutkintotiedot
 • Oppilaskohtaiset saadun opetuksen tiedot
 • Oppilasmäärätiedot
 • Koulutuksen arvioinnin keskeiset tulokset


Tietoryhmät

 • Oppilaan tiedot
 • Oppilaan huoltajan tiedot
 • Tutkintotiedot


Tietojärjestelmät, joissa tietoaineistoja käsitellään

 • MultiPrimus


Hakutekijät 

 • Nimi
 • Henkilötunnus


Tietopyyntöihin vastaava viranomainen

Osastosihteeri, sivistysosasto
p. 040 489 4165
sirpa.niskanen@pielavesi.fi

Tietovarannon käyttötarkoitus

Lukiokoulutuksen ja ylioppilastutkinnon järjestäminen


Tietoaineistot

 • Opiskelijakohtaiset henkilötiedot
 • Opiskelijakohtaiset tutkintotiedot
 • Ylioppilastutkinnon järjestämisen ja toimeenpanon tiedot
 • Opiskelijakohtaiset saadun opetuksen tiedot
 • Opiskelijamäärätiedot
 • Koulutuksen arvioinnin keskeiset tulokset


Tietoryhmät

 • Opiskelijan tiedot
 • Opiskelijan huoltajan tiedot
 • Tutkintotiedot


Tietojärjestelmät, joissa tietoaineistoja käsitellään

 • MultiPrimus


Hakutekijät 

 • Nimi
 • Henkilötunnus


Tietopyyntöihin vastaava viranomainen

Osastosihteeri, sivistysosasto
p. 040 489 4165
sirpa.niskanen@pielavesi.fi

Tietovarannon käyttötarkoitus

Vapaan sivistystyön järjestäminen


Tietoaineistot

 • Opiskelijarekisteri
 • Rahoituksen kannalta välttämättömät tiedot


Tietoryhmät

 • Opiskelijan tiedot
 • Kurssitiedot
 • Opettajien tiedot


Tietojärjestelmät, joissa tietoaineistoja käsitellään

 • Hellewi


Hakutekijät 

 • Nimi
 • Henkilötunnus


Tietopyyntöihin vastaava viranomainen

Kanslisti-kulttuurisuunnittelija
p. 040 489 4187
seija.poikonen@pielavesi.fi

Tietovarannon käyttötarkoitus

Kunnallisen varhaiskasvatuksen järjestäminen


Tietoaineistot

 • Toimittajatiedot
 • Tuottajatiedot
 • Asiakastiedot
 • Huoltajatiedot


Tietoryhmät

 • Varhaiskasvatuksessa olevan lapsen tiedot
 • Varhaiskasvatuksessa olevan lapsen huoltajan tiedot
 • Palvelutuottajan tiedot


Tietojärjestelmät, joissa tietoaineistoja käsitellään

 • Daisy


Hakutekijät 

 • Nimi
 • Henkilötunnus


Tietopyyntöihin vastaava viranomainen

Varhaiskasvatusjohtaja
p. 040 032 8240
tiina.haapanen@pielavesi.fi

Tietovarannon käyttötarkoitus

 Kirjasto-, paikallismuseo-, kulttuuri- ja liikuntapalvelujen järjestäminen


Tietoaineistot

 • Kirjaston asiakasrekisteri
 • Kirjaston aineistoluettelo
 • Museon kokoelmatiedot
 • Liikuntapalvelujen kävijätiedot
 • Liikuntapaikkojen varaustiedot


Tietoryhmät

 • Asiakastiedot
 • Aineistotiedot
 • Kokoelmatiedot
 • Kävijätiedot


Tietojärjestelmät, joissa tietojasi käsitellään

 • Axiell Aurora
 • Julius


Hakutekijät 

 • Nimi
 • Henkilötunnus
 • Kirjastokortin numero
 • Teoksen nimi
 • Kokoelmanumero
 • Esineen nimi


Tietopyyntöihin vastaava viranomainen

Osastosihteeri, sivistysosasto
p. 040 489 4165
sirpa.niskanen@pielavesi.fi

kirjasto@pielavesi.fi

Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä ruoka- ja siivouspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta vastaa Pohjois-Savon hyvinvointialue 1.1.2023 alkaen. Sosiaali- ja terveyspalveluita koskevat tietopyynnöt voit tehdä sähköpostitse kirjaamo@pshyvinvointialue.fi
Kuntaan saapuneet sosiaalihuollon palveluita koskevat tietopyynnöt ohjataan Pohjois-Savon hyvinvointialueelle.

Ruoka- ja siivouspalveluiden tuottamisesta vastaa Servica Oy 1.8.2022 alkaen. Ruoka- ja siivouspalveluita koskevat tietopyynnöt voit tehdä sähköpostitse servica@servica.fi
Kuntaan saapuneet ruoka- ja siivouspalveluita koskevat tietopyynnöt ohjataan Servica Oy:lle.