Siirry sisältöön

Pielaveden alueilla selvitettiin vanhojen kyllästämöalueiden maaperää ja pohjavettä- jatkotoimenpiteitä suositellaan

Uutinen
6.11.2023

Säviän ja Kohoniemen alueilla on selvitetty kyllästystoiminnasta mahdollisesti aiheutuneita haitta-ainepäästöjä ja niistä aiheutuvia riskejä ja haittoja

Säviän ja Kohoniemen alueilla on aikoinaan kyllästetty pylväitä aineella, joka sisältää kromia, kuparia ja arseenia. Kesän ja alkusyksyn 2023 aikana alueilla selvitettiin kyllästystoiminnasta aiheutuneet mahdolliset haitta-ainepäästöt maaperään ja pohjaveteen sekä niistä mahdollisesti aiheutuvat riskit ympäristölle ja terveydelle sekä haitat alueiden maankäytölle.

Tutkimuskohteiden sijainnit kartalla

Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa, selvittää ja puhdistaa riskikohteita. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteutti Envineer Oy(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Selvityksessä otetut näytteet ja niistä saadut tulokset

Selvityksessä otettiin näytteitä maaperästä ja kaivovesistä. Säviällä näytteitä otettiin lisäksi Säviänvirran pintavedestä ja pohjasedimentistä.

Molempien kohteiden maaperässä todettiin kohonneita arseenipitoisuuksia. Lisäksi Säviällä havaittiin kohonneita kromipitoisuuksia ja Kohoniemessä kuparipitoisuuksia. Kaikki edellä mainitut haitta-aineet ovat peräisin pylväiden kyllästämiseen käytetystä kyllästysaineesta. Molemmissa kohteissa haitta-aineiden todettiin rajautuvan pienehkölle, noin 2000–2500 neliömetrin kokoiselle alueelle, pääosin pintamaakerrokseen. Selvityksen perusteella haitta-aineiden kulkeutumista entisten kyllästämöalueiden ympäristöön ei ole tapahtunut eikä lähialueiden kaivovesissä ollut havaittavissa kyllästämötoiminnan vaikutuksia.

Selvityksen mukaiset jatkotoimenpiteet

Selvityksen ja sen tulosten perusteella arvioitiin alueiden puhdistustarve. Selvityksen perusteella kohteissa ei ole todettavissa sellaista ympäristö- tai terveyshaittaa, joka edellyttäisi pikaisia puhdistus- tai riskienhallintatoimenpiteitä. Säviän kohteen osalta maaperän kohonneet haitta-ainepitoisuudet kuitenkin rajoittavat alueen yleiskaavan mukaista maankäyttöä. Näin ollen, kohteen maaperä suositellaan puhdistettavaksi, jotta yleiskaavan mukainen maankäyttö on mahdollista. Alueen mahdollisesta puhdistamisesta vastaa Pirkanmaan ELY-keskus.

Lisätietoja:

Pirkanmaan ELY-keskus (tilaaja), Jari Tiainen, puh. 040 5386 598, sähköposti: jari.tiainen@ely-keskus.fi

Envineer Oy (tutkimusten toteuttaja), projektipäällikkö Ari Kolehmainen, puh. 050 3060 753, sähköposti: ari.kolehmainen@envineer.fi

Pielaveden kunta, kuntatekniikaninsinööri Janne Kokkonen, puh. 040 5127 024, sähköposti:
janne.kokkonen@pielavesi.fi