Siirry sisältöön

Seppälän risteysalueen rakennustyömaan valmistelu aloitetaan viikolla 34, Puistotien saneeraus alkaa myöhemmin syksyllä

Tiedote
21.8.2023

Seppälän risteysalueen rakennustyömaan valmistelu aloitetaan viikolla 34. Puistotien saneeraus aloitetaan syksyllä 2023. Puistotien saneerauksen ja Seppälän risteyksen saarekkeen ja tien levennyksen rakentamisen toteuttaa Järveläisen maansiirto Oy.

Seppälän teollisuusalueen risteykseen (Puustellintie-Pielavedentie) rakennetaan saareke. Saarekkeen kohdalla nykyistä Puustellintien ajorataa levennetään. Levennyksen mitoitus on suunniteltu moduulikuorma-autolle, jonka pituus on 25.25 metriä. Seppälän risteysalueen töiden valmistelua aloitetaan viikolla 34. Rakennustöistä voi aiheutua haittaa liikenteelle teollisuusalueelle käännyttäessä. Risteysalueelle tehdään myöhemmin syksyllä uutta asfaltointia, samaan aikaan Puistotien saneerauksen asfaltoinnin kanssa. 

Seppälän risteysalueen sijainti kartalla
Seppälän risteyksen rakennussuunnitelma

Puistotien saneeraus aloitetaan syksyllä 2023. Saneerattavan tien osuus on noin 0,7 kilometriä. Puistotien saneeraus jaetaan kahteen eri vaiheeseen:

  1. Ensimmäisessä vaiheessa saneerataan Puistotie liikuntahallin ja Urho Kekkosentien väliseltä osuudelta. Puistotien poikkileikkaus kavennetaan siten, että ajoradan päällysteen leveydeksi tulee 7,0 metriä. Kavennettavilta kohdilta poistetaan nykyinen asfalttipäällyste ja rakennetaan ajoradan sorapientareet (leveys yhteensä 0,50 metriä) ja luiskat nurmetetaan. Puistotielle rakennetaan osin 3,0 metriä leveä keskisaareke, johon istutetaan puita (syksy 2023), jotka suojataan metallisella juuriston – ja rungonsuojalla. Ajoradan asfalttipäällyste uusitaan. Katuvalaistus kaapeleineen uusitaan. Nykyiset vanhat liikennemerkit korvataan uuden tieliikennelain mukaisilla merkeillä. Nykyisen Puistotien alittavaa kivirumpua jatketaan kadun luiskien ulottuman takia. Vesijohtoja, jätevesi- ja hulevesiviemäreitä ei saneerata.
  2. Toinen vaiheessa saneerataan Puistotien katuympäristö välillä Laurinpurontie – Urho Kekkosentie. Katuympäristön saneerauksessa poistetaan Puistotien katupuita, istutetaan uusia korvaavia puita, tehdään nurmetukset ja viimeistelytyöt. Toinen vaihe on tarkoitus toteuttaa eri urakassa vuonna 2024.

Rakennussuunnitelmakuvia Puistotien saneerauksesta: