Siirry sisältöön

Jätehuollon järjestäminen

Jätehuollon viranomaistehtävät kuuluvat Ylä-Savon Jätehuoltolautakunnalle(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Ylä-Savon jätehuoltolautakunta on torstaina 11.4.2024 käsitellyt sekajätteen jätteenkuljetusjärjestelmää Pielaveden kunnan alueella(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). Ylä-Savon jätehuoltolautakunta asetti Pielaveden sekajätteen jätteenkuljetusjärjestelmää koskevat asiakirjat nähtäville 22.4.-22.5.2024 väliseksi ajaksi, jolloin jätehuoltolautakunta varasi kuntalaisille ja muille osallisille mahdollisuuden esittää mielipiteensä asiasta. Myös Pielaveden kunta jätti asiasta lausunnon jätehuoltolautakunnalle(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Ylä-Savon jätehuoltolautakunta päätti kokouksessa 5.6.2024 § 21(siirryt toiseen palveluun), että Pielaveden kunnan alueella poistutaan kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta jätelain 37 §:n 2 momentin tarkoittamalla tavalla nopeutetusti ja siirrytään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen sekajätekeräyksen osalta. Nykyinen kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä lakkaa Pielaveden kunnan alueella 31.3.2025 ja kunnan järjestämä jätteenkuljetus alkaa kunnan alueella 1.4.2025. Päätös on kuntalain 143 §:n nojalla välittömästi täytäntöönpantavissa muutoksenhausta huolimatta. Kilpailutukset suoritetaan jätelain mukaisesti ja kunnallisen jäteyhtiön tulee suorittaa kattava markkinavuoropuhelu jätteenkuljetusyritysten kanssa ennen kilpailutuksia.

Jätehuollon järjestämistehtävät kuuluvat Ylä-Savon Jätehuolto Oy(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun):lle.

Pielaveden jäteasema ja ekopisteet

Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n jäteasema sijaitsee osoitteessa Oikopolku 5 (Pielaveden kunnanvarikon edessä), lisätietoja aseman aukioloajoista ja vastaanotettavista jätteistä saat Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n verkkosivuilta.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Ekopisteiden sijainnit ja vastaanotettavat jätteet saat katsottua Suomen Kiertovoima ry:n verkkosivuilta.(siirryt toiseen palveluun)

Maankaatopaikka

Maankaatopaikka sijaitsee osoitteessa Maaningantie 96, (ampumaradalla menevän tien varressa). Kunnan maankaatopaikalla otetaan vastaan seuraavia jakeita:

Yritysten tulee jättää kuormakirjat puomin lähellä kopissa olevaan postilaatikkoon ja yksityishenkilöiden tulee kirjata tuotu kuorma kopissa olevaan vihkoon. Alueella on tallentava kameravalvonta.

Betoni-, tiili- ja asfalttijätteen tuonnista on sovittava etukäteen:

Kokkonen Janne

kuntatekniikan päällikkö

vesi- ja viemärilaitos, liikenneväylät, yleiset alueet, puistot ja viheralueet

050 441 1170

janne.kokkonen@pielavesi.fi

Päivystävä kiinteistönhoitaja

040 026 3000

Romuajoneuvot

Ajoneuvon haltijan velvollisuus on toimittaa käytöstä poistettu ajoneuvo asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Mikäli romuajoneuvon haltija laiminlyö jätelain mukaisen velvollisuutensa romuajoneuvon kierrätyksestä, kunta on velvollinen huolehtimaan romuajoneuvon siirtämisestä alueellaan.

Romuajoneuvoista voit ilmoittaa:

Kokkonen Janne

kuntatekniikan päällikkö

vesi- ja viemärilaitos, liikenneväylät, yleiset alueet, puistot ja viheralueet

050 441 1170

janne.kokkonen@pielavesi.fi

Roskaantuneet alueet

Jokainen voi ilmoittaa roskaantuneesta alueesta tai laittomasta kaatopaikasta rakennusvalvontaviranomaiselle, ympäristönsuojeluviranomaiselle tai poliisille.

Asemakaava-alueella (kirkonkylän alueella) roskaantuneista alueista voit ilmoittaa:

Tissari Jouni

rakennustarkastaja

rakennusvalvonta, yksityistiet

040 595 7767

jouni.tissari@pielavesi.fi

Asemakaava-alueen ulkopuolella roskaantuneista alueista voit ilmoittaa:

Hujanen Tiina

ympäristönsuojelutarkastaja

kuntakohtainen toiminta-alue Pielavesi

040 017 3345

tiina.hujanen@iisalmi.fi