Siirry sisältöön

Vuoden 2024 kaavoituskatsaus on nyt nähtävillä kunnan verkkosivuilla

Tiedote
29.2.2024

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla.

Pielaveden kunnan kaavoituskatsaus 2024 on hyväksytty ympäristön ja asumisen lautakunnassa 27.2.2024 § 24. Kaavoituskatsaukseen voi tutustua kunnan verkkosivuilla:

Tarvittaessa kaavoituskatsaukseen voi myös tutustua ympäristön ja asumisen
palvelualueen toimipisteellä, osoitteessa Puustellintie 10, 72400 Pielavesi.