Siirry sisältöön

Yleisavustusten jatkettu hakuaika 2023

Tiedote
17.8.2023

Pielaveden kunnan vuoden 2023 yleisavustuksien hakuaikaa on jatkettu 15.9.2023 klo 14.30 saakka.

Pielaveden kunta myöntää yleisavustusta vastikkeelliseen toimintaan, joka on Pielaveden kunnan strategian mukaista. Yleisavustusta myönnetään harkinnanvaraisesti talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Talousarvion valmistelun yhteydessä on sovittu, että kunnanhallitus päättää avustusten myöntämisen perusteet.
Talousarviossa 2023 yleisavustuksiin varatusta 20 000 euron määrärahasta on edelleen jaettavissa 4350€, joka on tarkoitettu myönnettäväksi vastikkeellisesti kunnan 150 v. juhlavuoden toimintoihin.

Yleistä avustusta ei myönnetä yksittäisiin tapahtumiin, tilaisuuksiin tai retkiin. Näihin on mahdollista hakea kohdeavustusta sivistyslautakunnalta.

Kunnanhallitus on päättänyt (23.1.2023 § 24) yleisavustusten myöntämisperusteista seuraavaa:
Vuonna 2023 myönnettäviä avustuksia suunnataan ensisijaisesti sellaiseen Pielaveden 150v-juhlavuoteen liittyvään toimintaan, joka kestää vähintään kuukauden ajan (ei siis yksittäiseen tapahtumaan, tilaisuuteen tai retkeen)
TAI

TAI

TAI

Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon erityisesti lapsille ja nuorille suunnattu toiminta, yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten osallisuutta lisäävä toiminta sekä toiminta, joka edistää ja tukee kuntalaisten hyvinvointia

Myönnettyjen avustusten maksatus tapahtuu vuoden 2023 aikana.

Sähköinen hakulomake