Siirry sisältöön

Avustukset

Kunta myöntää avustuksia yhteisöille ja järjestöille ja yksityisteille. Lisäksi kunta antaa syntyville vauvoille lahjarahan.

Avustukset yhteisöille ja järjestöille

Pielaveden kunta myöntää yleisavustusta vastikkeelliseen toimintaan, joka on Pielaveden kunnan strategian ja hyvinvointisuunnitelman
mukaista. Yleisavustusta myönnetään harkinnanvaraisesti talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Kunnan myöntämät yleisavustukset ovat haettavissa kerran vuodessa.

Yksittäisiin tapahtumiin, tilaisuuksiin tai retkiin on mahdollista hakea kohdeavustusta. Kohdeavustuksiin on jatkuva haku ja niitä myönnetään määrärahojen puitteissa.

Avustuksia myönnetään harkinnanvaraisesti talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.

Yleisavustusta voi hakea rekisteröitynyt yhdistys, yleishyödyllinen osuuskunta tai yleishyödyllinen yritys. Hakijalla on täytynyt olla toimintaa vähintään yhden vuoden ajan. Yleisavustusta voidaan myöntää yhteisön säännölliseen toimintaan, joka on kaikille avointa ja tapahtuu Pielavedellä sekä täydentää kunnan muuta palvelutuotantoa.
Yleisavustusta ei myönnetä vuokrakustannuksiin eikä tilojen ylläpitokustannuksiin. Yleisavustusta ei myöskään myönnetä yksittäisiin
tapahtumiin, tilaisuuksiin tai retkiin.

Yksittäisiin tapahtumiin, tilaisuuksiin tai retkiin on mahdollista hakea kohdeavustusta. Kohdeavustuksiin on jatkuva haku ja niitä
myönnetään määrärahojen puitteissa. Kohdeavustuksia on haettavissa kulttuuri-, ja liikuntatapahtumiin sekä lapsille ja nuorille suunnattuihin tapahtumiin, tilaisuuksiin sekä retkiin. Tapahtumiin osallistuminen tulee olla kaikille avointa. Myönnettävien kohdeavustusten tulee tukea ja täydentää kunnan muuta tapahtumatarjontaa.

Yleisavustusten hakuajat ja hakemusten viimeiset jättöajankohdat ilmoitetaan virallisella kuulutuksella vuosittain kunnan talousarvion hyväksymisen jälkeen paikallislehdessä ja kunnan sähköisellä ilmoitustaululla.

Kohdeavustuksiin on jatkuva haku.

Hae avustuksia sähköisellä hakulomakkeella.

Vauvaraha

Pielaveden kunta antaa pielavetisille syntyville vauvoille 250 euron arvoisen vauvarahan lahjakorttina. Lahjakortti on käytettävissä palveluiden ostoon pielavetisistä yrityksistä. Vauvarahaa ei tarvitse hakea erikseen.

Yksityistieavustukset

Tiekunnallinen yksityistie voi hakea yksityisteiden kunnossapitoavustusta kunnalta.

Tieavustuksen hakemisesta ilmoitetaan paikallislehdessä ja kunnan verkkosivuilla joka vuosi maaliskuun alussa.

Lisätietoa yksityistieavustuksista löydät kunnan verkkosivuilta osiosta ”Yksityistiet”.