Siirry sisältöön

Kunnan kunnossapitoavustus yksityisteille

Kunta avustaa vuosittain yksityisteiden kunnossapitoa. Kohonneiden ylläpitokustannusten johdosta vuoden 2023 talousarviossa yksityisteiden avustamisen määrärahaa korotettiin aiemmasta 80.000 eurosta 1,5-kertaiseksi, 120.000 euroon.

Kunnossapitoavustuksen hakemisesta ilmoitetaan vuosittain maaliskuun alussa sekä paikallislehdessä että kotisivuilla. Avustuksen hakuaika kestää toukokuun alkuun saakka.

Kunnossapitoavustuksen myöntämis- ja jakoperusteet

Avustukseen oikeutetuille yksityisteille on asetettu seuraavat vaatimukset:

Kunta maksaa avustuksen olemassa olevien jakoperusteiden mukaan käyttäen laskennallista menetelmää. Yksityisen tien kunnossapitokustannuksia määritettäessä käytettävät kilometrikustannukset määräytyvät neljän kunnossapitoluokan ja määrästandardien perusteella.

Kunnossapitoluokkaa määrättäessä otetaan huomioon kaikki tien vaikutusalueella liikennettä synnyttävät tekijät sekä liikenteen vaatima kunnossapidontarve.

Yksityisten teiden kunnossapitoluokitus suoritetaan pisteyttämällä määrättyjä pisteytysperusteita käyttäen teiden vaikutusalueilla liikennettä aiheuttavat toiminnot.

Kunnossapitoavustuksen maksaminen

Kunta maksaa yksityisteiden avustuksen tiekunnille kesäkuun loppuun mennessä, avustushakulomakkeella ilmoitetulle pankkitilille. Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että avustushakemus tarvittavine liitteineen on jätetty kuntaan hakuajan puitteissa ja tieto siitä, että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset ja paikkansa pitävät Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad).

Vuoden 2023 kunnossapitoavustukset

120 000 euroa
Varatut määrärahat
119 979 euroa
Toteutuneet avustukset
108 kappaletta
Myönnettyjen avustusten määrä

Ota yhteyttä

Tissari Jouni

rakennustarkastaja

rakennusvalvonta

040 595 7767

jouni.tissari@pielavesi.fi