Siirry sisältöön

Löytänän tuulivoimaosayleiskaavan valmisteluvaiheen kaava-aineisto on nähtävillä 22.4.-5.6.2024

Tiedote
22.4.2024

Pielaveden ympäristön ja asumisen lautakunta on päättänyt 16.4.2024 § 54 asettaa Löytänän tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston julkisesti nähtäville luonnosvaiheen kuulemista varten.

Löytänän tuulivoimapuistohanke sijoittuu Pielaveden kunnan alueelle, lähelle Iisalmen kaupungin rajaa. Kaava-alueen koko on noin 2300 hehtaaria. Kaavaprosessin kanssa samaan aikaan hankkeesta laaditaan YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Osayleiskaavalla tutkitaan YVA-menettelyssä tarkasteltua ratkaisua, jossa osayleiskaava-alueella on enintään 13 voimalaa.

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle tuulivoimaloiden rakentaminen laatimalla MRL 77 a §:n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimaloiden rakennuslupien myöntämisen perusteena.

Valmisteluvaiheen kaava-aineisto asetetaan nähtäville 22.4.-5.6.2024 Pielaveden kunnan ympäristön ja asumisen palvelualueen toimipisteellä, osoitteessa Puustellintie 10 sekä Pielaveden kunnan verkkosivuilla(avautuu uuteen ikkunaan).

Kaava-aineistoa koskevat kirjalliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 5.6.2024 mennessä joko sähköpostitse osoitteeseen: ymparisto@pielavesi.fi tai kirjeitse os. Puustellintie 10, 72400 Pielavesi.

Löytänän tuulivoimahankkeesta järjestetään yleisötilaisuus 13.5.2024

Hankkeesta järjestetään yleisötilaisuus Pielavedellä maanantaina 13.5.2024 klo 17.00-20.00 Suojalassa (os. Puistotie 8, 72400 Pielavesi). Varsinainen asioiden esittely alkaa klo 17.30 kestäen arviolta klo 19 saakka, minä aikana tilaisuutta voi seurata myös etäyhteydellä, osallistumislinkki julkaistaan lähempänä tilaisuutta kunnan verkkosivuille(avautuu uuteen ikkunaan). Esittelyosuuden jälkeen läsnäolijoilla on mahdollisuus keskustella ja kysellä hankkeesta vapaamuotoisesti aihepiireittäin.

Samaan aikaan kaavoituksen kanssa laadittavan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aineisto löytyy ympäristöhallinnon verkkosivuilta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Ota yhteyttä

Vainikainen Juha

ympäristön ja asumisen johtaja

040 489 4834

juha.vainikainen@pielavesi.fi

Miettinen Emilia

hallinnon asiantuntija

hankinnat, kaavoitus, maankäyttö

ympäristön ja asumisen lautakunta, rakennusvalvontajaosto

040 489 4200

emilia.miettinen@pielavesi.fi