Siirry sisältöön

Vireillä olevat tuulivoimaosayleiskaavat

Vireillä olevat tuulivoimaosayleiskaavat

Pielaveden kunnassa on tällä hetkellä kolme vireillä olevaa tuulivoimaosayleiskaavaa:

  1. Muntterinkankaan tuulivoimaosayleiskaaava
  2. Löytänän tuulivoimaosayleiskaava
  3. Vornankorven tuulivoimaosayleiskaava

Nähtävillä olevat aineistot, joista on mahdollista esittää mielipiteitä ja lausuntoja

Pielaveden kunnassa ei ole tällä hetkellä tuulivoimaosayleiskaavoja koskevia, nähtävillä olevia aineistoja.

Nähtävillä olevista aineistoista ilmoitetaan aina julkisella kuulutuksella, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja paikallislehdessä.

Tuulivoimahankkeiden kaavoitus ja YVA-menettely tehdään erillismenettelyinä

Pielaveden kunnan alueella sijaitsevien tuulivoimahankkeiden kaavoitus ja YVA- menettely tehdään erillismenettelyinä. Pielaveden kunta tekee kaavoitustyötä yhdessä hankevastaavien kanssa.

YVA- menettelystä puolestaan vastaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus eli ELY-keskus. YVA-menettelyn avulla pyritään vähentämään tai kokonaan estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen vireillä olevat YVA- hankkeet löytyvät täältä.(siirryt toiseen palveluun)

Lisätietoa YVA- menettelystä saat muun muassa täältä.(siirryt toiseen palveluun)

1. Muntterinkankaan tuulivoimaosayleiskaava

Mutterinkankaan tuulivoimaosayleiskaavan kaavoitusprosessin tilanne

Mutterinkankaan tuulivoimaosayleiskaava on tullut vireille teknisen lautakunnan 21.12.2021 tekemällä päätöksellä hyväksyä Ilmatar Energy Oy:n kaavoitusaloite ja käynnistää oikeusvaikutteinen tuulivoimaosayleiskaavan laatiminen.

Tarkoituksena on laatia kunnan Mutterinkankaan alueelle tuulivoimaosayleiskaava, jossa määritellään tarkemmin muun muassa voimaloiden sijoituspaikat, voimaloiden lukumäärä, sähköverkkoon liittyminen sekä suunnittelualueen lopullinen koko. Kaavoituksen yhteydessä määritellään lisäksi voimaloiden enimmäiskorkeudet. Alustavasti on esitetty, että kaavassa mahdollistetaan tuulivoimalan enimmäiskorkeudeksi 350 metriä ja Pielaveden kunnan alueelle sijoitettaisiin enimmillään 17 tuulivoimalaa. Kaavoitustyötä tehdään yhdessä kunnan ja muiden sidosryhmien kanssa.

Mutterinkankaan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu 4.5.2022 ja se on ollut nähtävillä 18.5. – 17.6.2022, jolloin siitä on voinut antaa mielipiteitä.

Lisätietoja tuulivoimahankkeesta saa Ilmatar Energy Oy:n verkkosivuilta.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

2. Löytänän tuulivoimaosayleiskaava

Löytänän tuulivoimaosayleiskaavan kaavoitusprosessin tilanne

Löytänän tuulivoimaosayleiskaava on tullut vireille teknisen lautakunnan 13.12.2022 tekemällä päätöksellä hyväksyä ABO Wind Oy:n kaavoitusaloite Katajamäen tuulivoimaosayleiskaavasta ja käynnistää oikeusvaikutteinen tuulivoimaosayleiskaavan laatiminen.

Tuulivoimahanke käynnistyi ensin nimellä Katajamäen tuulivoimahanke mutta saadun palautteen perusteella ABO Wind Oy järjesti kyselyn, jonka kautta haettiin ehdotuksia hankkeen uudeksi nimeksi. Hankkeen uudeksi nimeksi valikoitui Löytänän tuulivoimahanke. 

Tarkoituksena on laatia kunnan alueelle tuulivoimaosayleiskaava, jossa määritellään tarkemmin muun muassa voimaloiden sijoituspaikat, voimaloiden lukumäärä, sähköverkkoon liittyminen sekä suunnittelualueen lopullinen koko. Kaavoituksen yhteydessä määritellään lisäksi voimaloiden enimmäiskorkeudet. Alustavasti on esitetty, että kaavassa mahdollistetaan tuulivoimalan enimmäiskorkeudeksi 320 metriä ja alueelle sijoitettaisiin enimmillään 15 tuulivoimalaa. Kaavoitustyötä tehdään yhdessä kunnan ja muiden sidosryhmien kanssa. 

Löytänän tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu 2.5.2023 ja se on ollut nähtävillä 17.5. – 16.6.2022, jolloin siitä on voinut antaa mielipiteitä.

Lisätietoja tuulivoimahankkeesta saat ABO Wind Oy:n verkkosivuilta.(siirryt toiseen palveluun)

3. Vornankorven tuulivoimaosayleiskaava

Vornankorven tuulivoimaosayleiskaavan kaavoitusprosessin tilanne

Vornankorven tuulivoimaosayleiskaava on tullut vireille teknisen lautakunnan 21.2.2022 tekemällä päätöksellä hyväksyä Ilmatar Pielavesi Vornankorpi Oy:n kaavoitusaloite ja käynnistää oikeusvaikutteinen tuulivoimaosayleiskaavan laatiminen.

Tarkoituksena on laatia kunnan Vornankorven alueelle tuulivoimaosayleiskaava, jossa määritellään tarkemmin muun muassa voimaloiden sijoituspaikat, voimaloiden lukumäärä, sähköverkkoon liittyminen sekä suunnittelualueen lopullinen koko. Kaavoituksen yhteydessä määritellään lisäksi voimaloiden enimmäiskorkeudet. Alustavasti on esitetty, että kaavassa mahdollistetaan tuulivoimalan enimmäiskorkeudeksi 350 metriä ja Pielaveden kunnan alueelle sijoitettaisiin enimmillään 13 tuulivoimalaa. Kaavoitustyötä tehdään yhdessä kunnan ja muiden sidosryhmien kanssa.

Vornankorven osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 7.8. – 6.9.2023. Osallisilla ja kuntalaisilla on ollut mahdollisuus esittää kirjallinen mielipiteensä nähtävilläoloaikana osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Lisätietoja tuulivoimahankkeesta saat Ilmatar Energy Oy:n verkkosivuilta(siirryt toiseen palveluun)

Ota yhteyttä

Miettinen Emilia

osastosihteeri, ympäristöosasto

040 489 4200

emilia.miettinen@pielavesi.fi

Vainikainen Juha

kunnaninsinööri

osastopäällikkö

virkavapaalla 14.8.2023-2.1.2024

040 489 4834

juha.vainikainen@pielavesi.fi