Siirry sisältöön

Vireillä olevat tuulivoimaosayleiskaavat

Vireillä olevat tuulivoimaosayleiskaavat

Pielaveden kunnassa on tällä hetkellä neljä vireillä olevaa tuulivoimaosayleiskaavaa:

  1. Muntterinkankaan tuulivoimaosayleiskaaava
  2. Löytänän tuulivoimaosayleiskaava
  3. Vornankorven tuulivoimaosayleiskaava
  4. Tervasuon tuulivoimaosayleiskaava
Pielaveden kunnassa vireillä olevat tuulivoimahankkeet

Nähtävillä olevat aineistot, joista on mahdollista esittää mielipiteitä ja lausuntoja

Muntterinkankaan tuulivoimaosayleiskaavan ehdotusvaiheen kaava-aineisto on nähtävillä 20.5.-1.7.2024

Pielaveden Muntterinkankaan tuulivoimaosayleiskaavan ehdotusvaiheen kaava-aineisto (kaavaehdotus) on nähtävillä 20.5.-1.7.2024.

Ehdotusvaiheessa on esitetty, että tuulivoimalan enimmäiskorkeudeksi mahdollistetaan 350 metriä ja alueelle sijoitettaisiin enimmillään 20 tuulivoimalaa, joista 17 sijoittuisi Pielaveden kunnan puolelle ja 3 Keiteleen kunnan puolelle. Hankkeen vaikutukset ja osayleiskaavan perusteet on esitetty nyt nähtävillä olevassa kaavaselostuksessa sekä aiemmin laaditussa YVA-selostuksessa sekä erillisselvityksissä.

Mahdolliset mielipiteet nähtävillä olevasta aineistosta tulee toimittaa Pielaveden kunnan ympäristön ja asumisen lautakunnalle joko sähköpostitse osoitteeseen ymparisto@pielavesi.fi tai kirjeitse osoitteeseen Puustellintie 10, 72400 Pielavesi ennen nähtävilläoloajan päättymistä.

Kunnan tuulivoimahankkeiden kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyt tehdään erillismenettelyinä

Pielaveden kunnan alueella sijaitsevien tuulivoimahankkeiden kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyt (YVA- menettelyt) tehdään erillismenettelyinä. Pielaveden kunta tekee kaavoitustyötä yhdessä hankevastaavien kanssa. YVA- menettelystä puolestaan vastaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus eli ELY-keskus. YVA-menettelyn avulla pyritään vähentämään tai kokonaan estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen vireillä olevat YVA- hankkeet löytyvät täältä.(siirryt toiseen palveluun)

Lisätietoa YVA- menettelystä saat muun muassa täältä.(siirryt toiseen palveluun)

1. Muntterinkankaan tuulivoimaosayleiskaava

Mutterinkankaan tuulivoimaosayleiskaava on tullut vireille teknisen lautakunnan (nyk. ympäristön ja asumisen lautakunta) 21.12.2021 tekemällä päätöksellä hyväksyä Ilmatar Energy Oy:n kaavoitusaloite ja käynnistää oikeusvaikutteinen tuulivoimaosayleiskaavan laatiminen. Kaavoitustyötä tehdään yhdessä kunnan ja muiden sidosryhmien kanssa.

Kaavoituksen tarkoituksena on laatia kunnan Mutterinkankaan alueelle tuulivoimaosayleiskaava, jossa määritellään tarkemmin muun muassa voimaloiden sijoituspaikat, voimaloiden lukumäärä, sähköverkkoon liittyminen sekä suunnittelualueen lopullinen koko. Kaavoituksen yhteydessä määritellään lisäksi voimaloiden enimmäiskorkeudet.

Mutterinkankaan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu 4.5.2022 ja se on ollut nähtävillä 18.5. – 17.6.2022, jolloin siitä on voinut antaa mielipiteitä ja lausuntoja.

Valmisteluvaiheen kaava-aineisto on ollut nähtävillä 5.10-19.11.2023, jolloin siitä on voinut antaa mielipiteitä ja lausuntoja. Muntterinkankaan tuulivoimaosayleiskaavaluonnoksessa on esitetty, että kaavassa mahdollistetaan tuulivoimalan enimmäiskorkeudeksi 350 metriä ja Pielaveden kunnan alueelle sijoitettaisiin enimmillään 17 tuulivoimalaa.

Alla olevissa liitetiedostoissa on 5.10.-19.11.2023 nähtävillä pidetty aineisto:

Pielaveden Muntterinkankaan tuulivoimaosayleiskaavan ehdotusvaiheen kaava-aineisto (kaavaehdotus) on nähtävillä 20.5.-1.7.2024, jolloin siitä voi antaa muistutuksia ja lausuntoja. Ehdotusvaiheessa on esitetty, että tuulivoimalan enimmäiskorkeudeksi mahdollistetaan 350 metriä ja alueelle sijoitettaisiin enimmillään 20 tuulivoimalaa, joista 17 sijoittuisi Pielaveden kunnan puolelle ja 3 Keiteleen kunnan puolelle.

Muntterinkankaan tuulivoimaosayleiskaavan kaavoitusprosessin tilanne

Lisätietoja tuulivoimahankkeesta saat Ilmatar Energy Oy:n verkkosivuilta.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

2. Löytänän tuulivoimaosayleiskaava

Löytänän tuulivoimaosayleiskaava on tullut vireille teknisen lautakunnan (nyk. ympäristön ja asumisen lautakunta) 13.12.2022 tekemällä päätöksellä hyväksyä ABO Wind Oy:n kaavoitusaloite Katajamäen tuulivoimaosayleiskaavasta ja käynnistää oikeusvaikutteinen tuulivoimaosayleiskaavan laatiminen.

Tuulivoimahanke käynnistyi ensin nimellä Katajamäen tuulivoimahanke mutta saadun palautteen perusteella ABO Wind Oy järjesti kyselyn, jonka kautta haettiin ehdotuksia hankkeen uudeksi nimeksi. Hankkeen uudeksi nimeksi valikoitui Löytänän tuulivoimahanke. 

Kaavoituksen tarkoituksena on laatia kunnan alueelle tuulivoimaosayleiskaava, jossa määritellään tarkemmin muun muassa voimaloiden sijoituspaikat, voimaloiden lukumäärä, sähköverkkoon liittyminen sekä suunnittelualueen lopullinen koko. Kaavoituksen yhteydessä määritellään lisäksi voimaloiden enimmäiskorkeudet.

Löytänän tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu 2.5.2023 ja se on ollut nähtävillä 17.5. – 16.6.2023, jolloin siitä on voinut antaa mielipiteitä ja lausuntoja.

Valmisteluvaiheen kaava-aineisto on ollut nähtävillä 22.4.-5.6.2024, jolloin siitä on voinut antaa mielipiteitä ja lausuntoja. Löytänän tuulivoimaosayleiskaavaluonnoksessa on esitetty, että kaavassa mahdollistetaan tuulivoimalan enimmäiskorkeudeksi 320 metriä ja alueelle sijoitettaisiin enimmillään 13 tuulivoimalaa.

Alla olevissa liitetiedostoissa on 22.4.-5.6..2024 nähtävillä pidetty aineisto:

Löytänän tuulivoimaosayleiskaavan kaavoitusprosessin tilanne

Lisätietoja tuulivoimahankkeesta saat ABO Wind Oy:n verkkosivuilta.(siirryt toiseen palveluun)

3. Vornankorven tuulivoimaosayleiskaava

Vornankorven tuulivoimaosayleiskaava on tullut vireille teknisen lautakunnan (nyk. ympäristön ja asumisen lautakunta) 21.2.2023 tekemällä päätöksellä hyväksyä Ilmatar Pielavesi Vornankorpi Oy:n kaavoitusaloite ja käynnistää oikeusvaikutteinen tuulivoimaosayleiskaavan laatiminen.

Kaavoituksen tarkoituksena on laatia kunnan Vornankorven alueelle tuulivoimaosayleiskaava, jossa määritellään tarkemmin muun muassa voimaloiden sijoituspaikat, voimaloiden lukumäärä, sähköverkkoon liittyminen sekä suunnittelualueen lopullinen koko. Kaavoituksen yhteydessä määritellään lisäksi voimaloiden enimmäiskorkeudet. Alustavasti on esitetty, että kaavassa mahdollistetaan tuulivoimalan enimmäiskorkeudeksi 350 metriä ja Pielaveden kunnan alueelle sijoitettaisiin enimmillään 13 tuulivoimalaa. Kaavoitustyötä tehdään yhdessä kunnan ja muiden sidosryhmien kanssa.

Vornankorven tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu 14.6.2023 ja se on ollut nähtävillä 7.8.-6.9.2023, jolloin siitä on voinut antaa mielipiteitä ja lausuntoja.

Vornankorven tuulivoimaosayleiskaavan kaavoitusprosessin tilanne

Lisätietoja tuulivoimahankkeesta saat Ilmatar Energy Oy:n verkkosivuilta(siirryt toiseen palveluun)

4. Tervasuon tuulivoimaosayleiskaava

Tervasuon tuulivoimaosayleiskaava on tullut vireille ympäristön ja asumisen lautakunnan 16.4.2024 tekemällä päätöksellä hyväksyä Tuulikolmio Oy:n kaavoitusaloite ja käynnistää oikeusvaikutteinen tuulivoimaosayleiskaavan laatiminen.

Kaavoituksen tarkoituksena on laatia kunnan Tervasuon alueelle tuulivoimaosayleiskaava, jossa määritellään tarkemmin muun muassa voimaloiden sijoituspaikat, voimaloiden lukumäärä, sähköverkkoon liittyminen sekä suunnittelualueen lopullinen koko. Kaavoituksen yhteydessä määritellään lisäksi voimaloiden enimmäiskorkeudet. Alustavasti on esitetty, että kaavassa mahdollistetaan tuulivoimalan enimmäiskorkeudeksi 250 metriä ja Pielaveden kunnan alueelle sijoitettaisiin enimmillään 6 tuulivoimalaa. Kaavoitustyötä tehdään yhdessä kunnan ja muiden sidosryhmien kanssa.

Tervasuon tuulivoimaosayleiskaavan kaavoitusprosessin tilanne

Lisätietoja hankkeesta saat Tuulikolmio Oy:n(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) verkkosivuilta.

Ota yhteyttä

Vainikainen Juha

ympäristön ja asumisen johtaja

040 489 4834

juha.vainikainen@pielavesi.fi

Miettinen Emilia

hallinnon asiantuntija

hankinnat, kaavoitus, maankäyttö

ympäristön ja asumisen lautakunta, rakennusvalvontajaosto

040 489 4200

emilia.miettinen@pielavesi.fi