Siirry sisältöön

Vireillä olevat tuulivoimaosayleiskaavat

Vireillä olevat tuulivoimaosayleiskaavat

Pielaveden kunnassa on tällä hetkellä kolme vireillä olevaa tuulivoimaosayleiskaavaa:

  1. Muntterinkankaan tuulivoimaosayleiskaaava
  2. Löytänän tuulivoimaosayleiskaava
  3. Vornankorven tuulivoimaosayleiskaava
Pielaveden kunnassa vireillä olevat tuulivoimahankkeet

Nähtävillä olevat aineistot, joista on mahdollista esittää mielipiteitä ja lausuntoja

Pielaveden tuulivoimaosayleiskaavoja koskevia aineistoja ei ole tällä hetkellä nähtävillä. Aineistojen nähtäville asettamisesta ilmoitetaan kuulutuksella, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla sekä paikallislehdessä.

Kunnan tuulivoimahankkeiden kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyt tehdään erillismenettelyinä

Pielaveden kunnan alueella sijaitsevien tuulivoimahankkeiden kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyt (YVA- menettelyt) tehdään erillismenettelyinä. Pielaveden kunta tekee kaavoitustyötä yhdessä hankevastaavien kanssa. YVA- menettelystä puolestaan vastaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus eli ELY-keskus. YVA-menettelyn avulla pyritään vähentämään tai kokonaan estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen vireillä olevat YVA- hankkeet löytyvät täältä.(siirryt toiseen palveluun)

Lisätietoa YVA- menettelystä saat muun muassa täältä.(siirryt toiseen palveluun)

1. Muntterinkankaan tuulivoimaosayleiskaava

Mutterinkankaan tuulivoimaosayleiskaava on tullut vireille teknisen lautakunnan (nyk. ympäristön ja asumisen lautakunta) 21.12.2021 tekemällä päätöksellä hyväksyä Ilmatar Energy Oy:n kaavoitusaloite ja käynnistää oikeusvaikutteinen tuulivoimaosayleiskaavan laatiminen. Kaavoitustyötä tehdään yhdessä kunnan ja muiden sidosryhmien kanssa.

Kaavoituksen tarkoituksena on laatia kunnan Mutterinkankaan alueelle tuulivoimaosayleiskaava, jossa määritellään tarkemmin muun muassa voimaloiden sijoituspaikat, voimaloiden lukumäärä, sähköverkkoon liittyminen sekä suunnittelualueen lopullinen koko. Kaavoituksen yhteydessä määritellään lisäksi voimaloiden enimmäiskorkeudet.

Mutterinkankaan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu 4.5.2022 ja se on ollut nähtävillä 18.5. – 17.6.2022, jolloin siitä on voinut antaa mielipiteitä ja lausuntoja.

Valmisteluvaiheen kaava-aineisto on ollut nähtävillä 5.10-19.11.2023, jolloin siitä on voinut antaa mielipiteitä ja lausuntoja. Muntterinkankaan tuulivoimaosayleiskaavaluonnoksessa on esitetty, että kaavassa mahdollistetaan tuulivoimalan enimmäiskorkeudeksi 350 metriä ja Pielaveden kunnan alueelle sijoitettaisiin enimmillään 17 tuulivoimalaa.

Alla olevissa liitetiedostoissa on 5.10.-19.11.2023 nähtävillä pidetty aineisto:

Muntterinkankaan tuulivoimaosayleiskaavan kaavoitusprosessin tilanne

Lisätietoja tuulivoimahankkeesta saat Ilmatar Energy Oy:n verkkosivuilta.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

2. Löytänän tuulivoimaosayleiskaava

Löytänän tuulivoimaosayleiskaava on tullut vireille teknisen lautakunnan (nyk. ympäristön ja asumisen lautakunta) 13.12.2022 tekemällä päätöksellä hyväksyä ABO Wind Oy:n kaavoitusaloite Katajamäen tuulivoimaosayleiskaavasta ja käynnistää oikeusvaikutteinen tuulivoimaosayleiskaavan laatiminen.

Tuulivoimahanke käynnistyi ensin nimellä Katajamäen tuulivoimahanke mutta saadun palautteen perusteella ABO Wind Oy järjesti kyselyn, jonka kautta haettiin ehdotuksia hankkeen uudeksi nimeksi. Hankkeen uudeksi nimeksi valikoitui Löytänän tuulivoimahanke. 

Kaavoituksen tarkoituksena on laatia kunnan alueelle tuulivoimaosayleiskaava, jossa määritellään tarkemmin muun muassa voimaloiden sijoituspaikat, voimaloiden lukumäärä, sähköverkkoon liittyminen sekä suunnittelualueen lopullinen koko. Kaavoituksen yhteydessä määritellään lisäksi voimaloiden enimmäiskorkeudet. Alustavasti on esitetty, että kaavassa mahdollistetaan tuulivoimalan enimmäiskorkeudeksi 320 metriä ja alueelle sijoitettaisiin enimmillään 15 tuulivoimalaa. Kaavoitustyötä tehdään yhdessä kunnan ja muiden sidosryhmien kanssa. 

Löytänän tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu 2.5.2023 ja se on ollut nähtävillä 17.5. – 16.6.2023, jolloin siitä on voinut antaa mielipiteitä ja lausuntoja.

Löytänän tuulivoimaosayleiskaavan kaavoitusprosessin tilanne

Lisätietoja tuulivoimahankkeesta saat ABO Wind Oy:n verkkosivuilta.(siirryt toiseen palveluun)

3. Vornankorven tuulivoimaosayleiskaava

Vornankorven tuulivoimaosayleiskaava on tullut vireille teknisen lautakunnan (nyk. ympäristön ja asumisen lautakunta) 21.2.2023 tekemällä päätöksellä hyväksyä Ilmatar Pielavesi Vornankorpi Oy:n kaavoitusaloite ja käynnistää oikeusvaikutteinen tuulivoimaosayleiskaavan laatiminen.

Kaavoituksen tarkoituksena on laatia kunnan Vornankorven alueelle tuulivoimaosayleiskaava, jossa määritellään tarkemmin muun muassa voimaloiden sijoituspaikat, voimaloiden lukumäärä, sähköverkkoon liittyminen sekä suunnittelualueen lopullinen koko. Kaavoituksen yhteydessä määritellään lisäksi voimaloiden enimmäiskorkeudet. Alustavasti on esitetty, että kaavassa mahdollistetaan tuulivoimalan enimmäiskorkeudeksi 350 metriä ja Pielaveden kunnan alueelle sijoitettaisiin enimmillään 13 tuulivoimalaa. Kaavoitustyötä tehdään yhdessä kunnan ja muiden sidosryhmien kanssa.

Vornankorven tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu 14.6.2023 ja se on ollut nähtävillä 7.8.-6.9.2023, jolloin siitä on voinut antaa mielipiteitä ja lausuntoja.

Vornankorven tuulivoimaosayleiskaavan kaavoitusprosessin tilanne

Lisätietoja tuulivoimahankkeesta saat Ilmatar Energy Oy:n verkkosivuilta(siirryt toiseen palveluun)

Ota yhteyttä

Vainikainen Juha

ympäristön ja asumisen johtaja

040 489 4834

juha.vainikainen@pielavesi.fi

Miettinen Emilia

hallinnon asiantuntija

hankinnat, kaavoitus, maankäyttö

ympäristön ja asumisen lautakunta, rakennusvalvontajaosto

040 489 4200

emilia.miettinen@pielavesi.fi