Siirry sisältöön

Muntterinkankaan tuulivoimaosayleiskaavan ehdotusvaiheen kaava-aineisto on nähtävillä 20.5.-1.7.2024

Tiedote
20.5.2024

Pielaveden ympäristön ja asumisen lautakunta on päättänyt 14.5.2024 § 63 asettaa Muntterinkankaan tuulivoimaosayleiskaavan ehdotusvaiheen kaava-aineiston julkisesti nähtäville ehdotusvaiheen kuulemista varten.

Ehdotusvaiheessa on esitetty, että tuulivoimalan enimmäiskorkeudeksi mahdollistetaan 350 metriä ja alueelle sijoitettaisiin enimmillään 20 tuulivoimalaa, joista 17 sijoittuisi Pielaveden kunnan puolelle ja 3 Keiteleen kunnan puolelle. Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle tuulivoimaloiden rakentaminen laatimalla MRL 77 a §:n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimaloiden rakennuslupien myöntämisen perusteena.

Ehdotusvaiheen kaava-aineisto on nähtävillä 20.5.-1.7.2024 Pielaveden kunnan ympäristön ja asumisen palvelualueen toimipisteellä, osoitteessa Puustellintie 10 sekä Pielaveden kunnan verkkosivuilla(avautuu uuteen ikkunaan).

Kaava-aineistoa koskevat kirjalliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 1.7.2024 mennessä joko sähköpostitse osoitteeseen: ymparisto@pielavesi.fi tai kirjeitse os. Puustellintie 10, 72400 Pielavesi.

Muntterinkankaan tuulivoimahankkeesta järjestetään yleisötilaisuus 3.6.2024 klo 17 alkaen

Hankkeesta järjestetään yleisötilaisuus Pielavedellä maanantaina 3.6.2024 klo 17.00 alkaen Suojalassa (os. Puistotie 8, 72400 Pielavesi), jossa esitellään osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineistoa. Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä, liittymislinkki lisätään Pielaveden kunnan nettisivuille (avautuu uuteen ikkunaan)viimeistään 3.6.2024.

Ota yhteyttä

Vainikainen Juha

ympäristön ja asumisen johtaja

040 489 4834

juha.vainikainen@pielavesi.fi

Miettinen Emilia

hallinnon asiantuntija

hankinnat, kaavoitus, maankäyttö

ympäristön ja asumisen lautakunta, rakennusvalvontajaosto

040 489 4200

emilia.miettinen@pielavesi.fi