Siirry sisältöön

Muntterinkankaan tuulivoimaosayleiskaavan valmisteluvaiheen kaava-aineisto on nähtävillä 5.10.-19.11.2023

Tiedote
5.10.2023

Muntterinkankaan tuulivoimaosayleiskaavan valmisteluvaiheen kaava-aineisto on nähtävillä 5.10.-19.11.2023

Pielaveden tekninen lautakunta on päättänyt 19.9.2023 § 91 asettaa Muntterinkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston julkisesti nähtäville luonnosvaiheen kuulemista varten.

Muntterinkankaan tuulivoimapuistohanke sijoittuu Pielaveden ja Keiteleen kuntien alueille. Kaava-alueen koko on noin 2950 hehtaaria, joista 2420 ha sijoittuu Pielaveden kunnan alueelle ja noin 530 ha Keiteleen kunnan alueelle. Koko hankealueelle suunnitellaan enintään 20 tuulivoimalan rakentamista. Kaavaprosessin kanssa samaan aikaan hankkeesta laaditaan YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Osayleiskaavalla tutkitaan YVA-menettelyssä tarkasteltua ratkaisua, joka on Pielaveden kunnan osayleiskaava-alueella enintään 17 voimalaa.

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle tuulivoimaloiden rakentaminen laatimalla MRL 77 a §:n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimaloiden rakennuslupien myöntämisen perusteena.

Valmisteluvaiheen kaava-aineisto asetetaan nähtäville 5.10-19.11.2023 Pielaveden kunnan ympäristöosastolle os. Puustellintie 10 sekä Pielaveden kunnan internetsivuille(avautuu uuteen ikkunaan).

Kaava-aineistoa koskevat kirjalliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 19.11.2023 mennessä Pielaveden kunnan ympäristöosastolle kirjeitse os. Puustellintie 10, 72400 Pielavesi tai sähköpostitse osoitteeseen: ymparisto@pielavesi.fi  

Muntterinkankaan tuulivoimahankkeesta järjestetään yleisötilaisuus 31.10.2023

Hankkeesta järjestetään yleisötilaisuus Pielavedellä 31.10.2023 klo 17.00 alkaen Suojalassa os. Puistotie 8, jossa esitellään osayleiskaavan luonnosaineistoa sekä ympäristövaikutusten arviointiselostusta. Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä ks. liittymislinkki osoitteesta www.ymparisto.fi/muntterinkangastuulivoimaYVA(siirryt toiseen palveluun)

Samaan aikaan kaavoituksen kanssa laadittavan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aineisto löytyy ympäristöhallinnon verkkosivuilta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Ota yhteyttä

Miettinen Emilia

hallinnon asiantuntija

hankinnat, kaavoitus, maankäyttö

ympäristön ja asumisen lautakunta, rakennusvalvontajaosto

040 489 4200

emilia.miettinen@pielavesi.fi

Tissari Jouni

rakennustarkastaja

rakennusvalvonta, yksityistiet

040 595 7767

jouni.tissari@pielavesi.fi