Siirry sisältöön

Pielaveden ilmastosuunnitelmaluonnos on nähtävillä 3.6.-5.8.2024

Tiedote
3.6.2024

Pielaveden kunta on laatimassa ilmastosuunnitelmaa vuosille 2024-2035. Pielaveden kunta on jo tehnyt ilmastotoimia, mutta ilmastosuunnitelman laatimisella pyritään paremmin hallitsemaan niitä. Ilmastotyön suurimpana tavoitteena on vähentää Pielaveden kunnan ilmastopäästöjä niin kunnan omassa toiminnassa kuin kannustamalla kuntalaisia mukaan ilmastotyöhön. Päästöjen vähentämisen lisäksi tavoitteena on kasvattaa kunnan hiilinieluja. Näiden kahden tavoitteen kautta Pielaveden kunta tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä.

Ilmastosuunnitelman laadinta alkoi syksyllä 2023 ja tavoitteena on antaa suunnitelma valtuuston päätettäväksi vuoden 2024 loppuun mennessä. Työtä tekee Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon (SISU)- hankkeen ilmastokoordinaattori ja työtä ohjaa kunnan ohjausryhmä.

Tällä hetkellä ilmastosuunnitelmasta on valmistunut ensimmäinen luonnos. Ilmastosuunnitelmaluonnos on asetettu nähtäville 3.6.-5.8.2024 väliseksi ajaksi, jolloin kuntalaiset voivat jättää luonnoksesta mielipiteitä.

PielavedenIlmastosuunnitelma2024_luonnos (pdf)

Kuntalaisilta toivotaan mielipiteitä erityisesti suunnitelmaluonnoksessa esitettyihin ilmastotoimenpiteisiin. Voit jättää avoimen mielipiteen suunnitelmaluonnoksesta ja/ tai vastata yhteen tai useampaan alla olevista kysymyksistä:

1. Mitkä ilmastosuunnitelman toimenpiteistä ovat mielestäsi tärkeimpiä, jotta ne kannattaa pitää suunnitelmassa?

2. Mitä uusia toimenpiteitä haluaisit ehdottaa ilmastosuunnitelmaan?

3. Millaisia muita kehitysehdotuksia ilmastosuunnitelmaan sinulla olisi?

Mielipiteet ilmastosuunnitelmaluonnoksesta tulee jättää 5.8.2024 mennessä ilmastokoordinaattori Anssi Kemppiselle sähköpostitse: anssi.kemppinen@savogrow.fi

Lisätietoja kunnan ilmasto- ja ympäristötyöstä saat täältä.