Siirry sisältöön

Rakennusvalvontajaosto suorittaa tiistaina 23.4 ympäristökatselmuksen Pielaveden kirkonkylän ja Säviän taajama-alueilla

Tiedote
5.4.2024

Pielaveden kunnan rakennusvalvontajaosto suorittaa vuoden 2024 ympäristökatselmuksen tiistaina 23.4

Maankäyttö- ja rakennuslain(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) 166 § – 170 § velvoittaa rakennusvalvontaviranomaisen toimenpiteisiin, mikäli rakennetun ympäristön ympäristökuvaan vaikuttavat seikat eivät ole asianmukaisessa kunnossa. MRL:n 182 §:ssä ja 183 §:ssä on määrätty mahdollisista seuraamuksista ja tarkastusoikeudesta. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) 4 §:n 1 momentissa on lisäksi rakennusvalvontaviranomaiselle määrätty valvontavelvollisuus. Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on Pielaveden kunnassa noudatettava Pielaveden kunnanvaltuuston hyväksymää rakennusjärjestystä.

Rakennusvalvontajaosto suorittaa tiistaina 23.4.2024 ympäristökatselmuksen Pielaveden kirkonkylän sekä Säviän taajama-alueilla. Katselmuksessa tarkastetaan muun muassa ovatko rakennukset ja rakennettu ympäristö rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa, eivätkä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.

Havaituista puutteellisuuksista ja määräajasta niiden poistamiseksi ilmoitetaan kunnossapitovelvolliselle kirjallisesti.

Ota yhteyttä

Tissari Jouni

rakennustarkastaja

rakennusvalvonta, yksityistiet

040 595 7767

jouni.tissari@pielavesi.fi

Miettinen Emilia

hallinnon asiantuntija

hankinnat, kaavoitus, maankäyttö

ympäristön ja asumisen lautakunta, rakennusvalvontajaosto

040 489 4200

emilia.miettinen@pielavesi.fi