Siirry sisältöön

Rakennusvalvonnan tehtävät

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävistä säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). Lain mukaan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, sitä mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään.

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on myös huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta.

Rakentamista koskevat lait, määräykset ja ohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on Pielaveden kunnassa noudatettava rakennusjärjestyksen määräyksiä.

Pielaveden kunnanvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen vuonna 2001 ja se on tullut voimaan 1.1.2002. Rakennusjärjestyksen määräykset täydentävät maankäyttö- ja rakennuslakia ja –asetusta sekä voimassa olevia asemakaavoja. Laki, asetus, oikeusvaikutteinen yleiskaava, asemakaava sekä Suomen rakentamismääräyskokoelma menevät rakennusjärjestyksen edelle.

Tekninen lautakunta (nyk. ympäristön ja asumisen lautakunta) on syyskuussa 2023 päättänyt käynnistää Pielaveden kunnan rakennusjärjestyksen uudistamisen. Uusi rakennusjärjestys laaditaan yhteistyössä Iisalmen kaupungin, Kiuruveden kaupungin, Sonkajärven kunnan ja Vieremän kunnan kanssa. Lue lisää rakennusjärjestyksen uudistamisesta täältä(avautuu uuteen ikkunaan).

Rakentamisen luvanvaraisuus

Kun olet aloittamista rakentamista, rakennusta tai rakennelmaa koskevaa toimenpidettä, rakennuksen purkamista tai maisematyötä, tulee sinun aina selvittää toimintaan tarvittava lupa ja mitä luvan saaminen edellyttää.

Ota yhteyttä

Tissari Jouni

rakennustarkastaja

rakennusvalvonta, yksityistiet

040 595 7767

jouni.tissari@pielavesi.fi

Rantala Hilkka

hallinnon assistentti

rakennusvalvonta, laskutus

040 489 4194

hilkka.rantala@pielavesi.fi