Siirry sisältöön

Maankäyttö ja rakennuslain(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) mukaan katu rakennetaan kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Katu on suunniteltava ja rakennettava siten, että se sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) mukaan katusuunnitelmassa tulee esittää katualueen käyttäminen eri tarkoituksiin sekä kadun sopeutuminen ympäristöön ja vaikutukset ympäristökuvaan, jos se alueen tai rakentamistoimenpiteen luonteen vuoksi on tarpeen.

Katusuunnitelmasta tulee käydä ilmi kadun liikennejärjestelyperiaatteet, kuivatus ja sadevesien johtaminen, kadun korkeusasema ja päällystemateriaali sekä tarvittaessa istutukset ja pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet.

Puistotien saneeraus

Puistotien saneerauksen 1. vaihe

Puistotien saneerauksen 1. vaihe koskee tieosuutta välillä Kisapolku- Urho Kekkosentie. Tekninen lautakunta (nyk. ympäristön ja asumisen lautakunta) on toukokuussa 2023 päättänyt hyväksyä Puistotien saneerauksen 1. vaiheen katusuunnitelman. Työt on aloitettu syksyllä 2023 ja ne jatkuvat keväälle 2024. Puistotien saneerauksen 1. vaiheessa kyseistä tieosuutta on perusparannettu, tieosuudelle on rakennettu keskisaareke, tieosuus on päällystetty ja sille on asennettu valaisinpylväiden kaapeloinnit ja pylväsjalustat.

Puistotien saneerauksen 2. vaihe

Puistotien saneerauksen 2. vaihe koskee tieosuutta välillä Laurinpurontie- Urho Kekkosentie. Tässä vaiheessa on tarkoitus saneerata Puistotietä reunustavat puut ja uusia tieosuuden liikennemerkit nykyisen lainsäädännön mukaisiksi. Ympäristön ja asumisen lautakunta on huhtikuussa 2024 käsitellyt Puistotien saneerauksen 2. vaiheen katusuunnitelmaehdotuksen nähtäville asettamista. Puistotien saneerauksen 2. vaiheen katusuunnitelmaehdotus on ollut nähtävillä 29.4-13.5.2024, jolloin siitä on voinut antaa muistutuksia ja lausuntoja.

Ympäristön ja asumisen lautakunnan on tarkoitus käsitellä katusuunnitelmaehdotuksesta saapuneet mielipiteet ja lausunnot sekä päättää katusuunnitelmaehdotuksen hyväksymisestä kesäkuussa 2024. Työt on tarkoitus toteuttaa syksyllä 2024.

Nähtävillä olevat aineistot, joista on mahdollista esittää mielipiteitä ja lausuntoja

Katusuunnitelmia koskevia aineistoja ei ole tällä hetkellä nähtävillä. Aineistojen nähtäville asettamisesta ilmoitetaan kuulutuksella, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla sekä paikallislehdessä.

Ota yhteyttä

Kokkonen Janne

kuntatekniikan päällikkö

vesi- ja viemärilaitos, liikenneväylät, yleiset alueet, puistot ja viheralueet

050 441 1170

janne.kokkonen@pielavesi.fi