Siirry sisältöön

Tieverkostot ja yksityistiet

Valtion ylläpitämä tieverkosto

Väylävirasto huolehtii valtion tieverkon ylläpidosta ja kehittämisestä yhdessä Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa. Voit antaa palautetta tai tehdä ehdotuksia maanteihin, rataverkkoon ja vesiväyliin liittyen palauteväylän kautta. (avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Kunnan ylläpitämä tieverkosto

Pielaveden kunta vastaa kirkonkylän taajama-alueen katujen (n. 20 km) ja kevyenliikenteenväylien (n. 8 km) suunnittelusta ja ylläpidosta. Lähes kaikki kunnan kadut ja kevyenliikenteenväylät ovat valaistuja. Kunnan katujen ja kevyenliikenteenväylien hoito ja ylläpito on ulkoistettu: vuosien 2022 – 2027 aikana hoidosta ja ylläpidosta vastaa työyhteenliittymä Hirvasoja & Väätäinen.

Ota yhteyttä

Kokkonen Janne

kuntatekniikan päällikkö

vesi- ja viemärilaitos, liikenneväylät, yleiset alueet, puistot ja viheralueet

050 441 1170

janne.kokkonen@pielavesi.fi

Yksityistiet

Yksityistielaissa(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) säädetään yksityisteistä ja tieoikeudesta, niiden perustamisesta, muuttamisesta ja lakkauttamisesta, yksityisteiden tienpidosta, yksityistietoimituksesta sekä tieosakkaiden, kiinteistönomistajien ja muiden asianosaisten oikeuksista ja velvollisuuksista.

Yksityistiet voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään:

  1. Kiinteistöjen omat tiet
    • Omat tiet ovat vain yksityisessä käytössä, ja niiden ylläpidosta vastaa kiinteistöomistaja itse. Yksityistielaki ei koske omia teitä.
  2. Sopimustiet
    • Sopimusteillä käyttäjinä ja ylläpitäjinä ovat yleensä vain sopimuskumppanit. Yksityistielaki koskee sopimusteitä vain silloin, kun siitä laissa erikseen säädetään.
  3. Toimitustiet
    • Toimitustiet ovat pääsääntöisesti vain tieosakkaiden käytössä mutta ne voivat kuitenkin olla myös yleisessä käytössä. Toimitusteiden ylläpidosta vastaavat tieosakkaat yhdessä. Asioiden hoitamista varten voidaan perustaa tiekunta. Toimitustiet ovat nimensä mukaisesti jossakin virallisessa toimituksessa perustettuja teitä. Yksityistielaki koskee toimitusteitä.

Kunnan tielautakunnan yksityistien mukaiset tehtävät lakkasivat 31.12.2019 ja tielautakunnille aiemmin kuuluvat yksityistielain mukaiset tehtävät siirrettiin Maanmittauslaitoksen hoidettavaksi(siirryt toiseen palveluun)

Ota yhteyttä

Tissari Jouni

rakennustarkastaja

rakennusvalvonta, yksityistiet

040 595 7767

jouni.tissari@pielavesi.fi