Siirry sisältöön

Liikenneturvallisuussuunnitelma

Koko kunnan alueen kattava liikenneturvallisuussuunnitelma on päivitetty vuonna 2018. Suunnitelman tavoitteena on liikenneympäristön turvallisuuden parantaminen sekä liikennekasvatuksen, -valistuksen ja -tiedotuksen tehostaminen. 

Liikenneturvallisuustyöryhmä

Pielaveden liikenneturvallisuustyötä koordinoidaan liikenneturvallisuusryhmän toimesta. Liikenneturvallisuustyöryhmän toiminnasta vastaa Ylä-Savon seudun liikennejärjestelmän kehittämiseen kilpailutettu konsultti, Ramboll Finland Oy. Lisäksi liikenneturvallisuusryhmään kuuluu edustajia ELY-keskuksesta, pelastustoimesta, poliisista ja kunnan eri viranhaltijoista, jotka toimivat joko teknisessä-, hallinnollisessa-, opetus- tai nuorisotoimessa.

Liikenneturvallisuustyöryhmä kokoontuu ainakin kaksi kertaa vuodessa, tarvittaessa myös useamminkin. Ryhmässä käsitellään koko liikenneturvallisuustyön kenttää, eli keskustellaan niin liikenneympäristöön, liikennekasvatukseen ja viestintään kuin valvontaankin
liittyvistä toimenpiteistä. Toiminnan painopisteenä ovat kuitenkin liikennekasvatus ja viestintä sekä liikenneturvallisuustyön rakenteisiin liittyvät asiat, kuten eri henkilöstöryhmien kouluttaminen tai liikenneturvallisuusteeman kytkeminen kunnan strategioihin. Lisäksi tavoitteena on lisätä yhteistyötä eri hallintokuntien välillä sekä muiden kuntien ja ulkopuolisten tahojen kanssa, lisätä liikenneturvallisuustyön arvostusta erityisesti päättäjien keskuudessa sekä järjestää työlle tarvittavat resurssit.

Liikenneturvallisuusryhmä määrittelee liikenneturvallisuustyön tavoitteet vuosittain edellisen vuoden palautteiden, kokemusten ja seurannan perusteella. Tavoitteita tukevien käytännön toimenpiteiden suunnittelusta ja toteuttamisesta huolehtivat eri hallintokuntien työntekijät.

Liikenneturvallisuuteen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä:

Kokkonen Janne

kuntatekniikan päällikkö

vesi- ja viemärilaitos, liikenneväylät, yleiset alueet, puistot ja viheralueet

050 441 1170

janne.kokkonen@pielavesi.fi

Vainikainen Juha

ympäristön ja asumisen johtaja

040 489 4834

juha.vainikainen@pielavesi.fi