Siirry sisältöön

Vesihuoltolaitos ja vesilaskutus

Pielaveden kunnan vesihuoltolaitos

Pielaveden kunnan vesihuoltolaitos on kunnan ympäristöosaston alaista toimintaa. Vesihuoltolaitoksen toiminta jakautuu neljään eri osa-alueeseen:

 1. Pohjavesilaitos ja vedenottamot
  • Vesihuoltolaitoksen talousvetenä käytetään laadultaan hyvälaatuista pohjavettä, joka otetaan Pajusten ja Honkamäen pohjavedenottamoilta ja käsitellään vedenkäsittelylaitoksella.

   pH-luku ilmaisee veden happamuuden tai emäksisyyden. Raakaveden pH on noin 6,0. Verkostoon pumpattavan veden pH:ta nostetaan noin 8,0:aan kalkkimaitoliuoksella. pH:n nosto ehkäisee putkien korroosiota.

   Veden kovuudella tarkoitetaan sen sisältämien kalsium- ja magnesiumsuolojen määrää. Mitä enemmän kyseisiä suoloja, sen kovempaa vesi on. Pielaveden kunnan käyttövesi on pehmeää.

 2. Jätevedenpuhdistamo
  • Kaikki jätevesilaitoksen toiminta-alueella syntyvät jätevedet johdetaan Pikonniemen jätevedenpuhdistamolle, jossa jätevedet käsitellään. Puhdistamolle otetaan vastaan myös sako- ja umpikaivoliete jätteenkuljettajilta. Kuivattu jätevesiliete toimitetaan biolaitokselle, missä lietteestä tuotetaan kaasua ja sähköä.
 3. Viemäriverkosto
 4. Vesijohtoverkosto

Pielaveden vesihuoltolaitoksen toiminta-alueita ovat kirkonkylä ja Säviän taajama-alue.

Ilmoita omistajan tai käyttäjän vaihdoksesta

Kiinteistön omistajan tai käyttäjän vaihdoksesta on ilmoitettava Pielaveden kunnan ympäristön ja asumisen palvelualueelle.

Vesiliittymän omistaja voi ilmoittaa vesiliittymän käyttäjän (esim. vuokralainen) tai omistajan (esim. kiinteistön myynti) muutoksesta sähköisellä lomakkeella.

Vesiliittymän entinen käyttäjä, uusi käyttäjä tai uusi omistaja (ostaja) voi tehdä ilmoituksen vaihdoksesta sähköisellä lomakkeella.

Vesihuoltolaitoksen maksut

Pielaveden kunnan vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen vesihuoltolaitoksen taksassa lueteltuja maksuja. Lisäksi laitoksella on erillinen palvelumaksuhinnasto.

Vesihuoltolaitoksen palvelumaksut ja taksat 1.1.2024 alkaen:

Vesilaskutuksen toteuttaminen

Vesilaskutus koostuu mittarikoon mukaan määräytyvästä perusmaksusta ja vedenkulutukseen perustuvasta käyttömaksusta (vesi- ja jätevesimaksusta).

Laskutus tapahtuu nykyisellään neljä kertaa vuodessa. Mittarinlukemaan perustuvassa tasauslaskussa asiakkaita laskutetaan todellisen mitatun kulutuksen perusteella ja muut vuotuiset laskutuserät perustuvat arvioituun kulutukseen. 

Vesilaskutuksen laskutusosoitteen tai laskun vastaanottajan muutoksen voit ilmoittaa sähköisellä lomakkeella.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Manuaaliset vesimittarit vaihdetaan etäluettaviksi vuosien 2023-2024 aikana

Tekninen lautakunta (nyk. ympäristön ja asumisen lautakunta) on päättänyt (9.5.2023 § 36) hyväksyä Savon Voima Oy:n tekemän tarjouksen etäluettavista vesimittareista ja niiden vaihdosta sekä vesimittauksen toimittamisesta ja luentapalvelusta.

Etäluettavien vesimittareiden vaihtotyöt tehdään 10.-27.6.2024 välisenä aikana.

Lisätietoa vaihtotyöstä sekä ohjeet vesimittarin vaihtoajan varaukseen saat täältä(avautuu uuteen ikkunaan).

Ota yhteyttä

Kokkonen Janne

kuntatekniikan päällikkö

vesi- ja viemärilaitos, liikenneväylät, yleiset alueet, puistot ja viheralueet

050 441 1170

janne.kokkonen@pielavesi.fi

Valta Martti

vesilaitoksen hoitaja

040 767 5689

martti.valta@pielavesi.fi

Päivystävä vesilaitoksen hoitaja

040 021 1688

Valta Päivi

taloushallinnon assistentti

vesilaskutus, laiturivenepaikkojen varaaminen, avantouintipaikan avaimien luovutus ja laskutus

050 533 7040

paivi.valta@pielavesi.fi