Siirry sisältöön

Lukion opiskeluhuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Opiskeluhuolto kuuluu kaikille oppilaitosyhteisön jäsenille ja sitä toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden ja myös huoltajien kanssa. Hyvinvointia tukevalla toimintakulttuurilla huolehditaan sekä opiskelijoiden ja yhteisön hyvinvoinnista että opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Opiskeluhuoltoa toteutetaan lukioissa sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. Yhteisöllinen opiskeluhuolto tukee koko lukioyhteisöä. Yhteisöllinen opiskeluhuolto edistää opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä yhteisön hyvää vuorovaikutusta ja osallisuutta. Lukion yhteisöllisestä opiskeluhuollosta vastaa opiskeluhuoltoryhmä, johon kuuluu lukion rehtori (apulaisrehtori), ryhmänohjaajien/ opettajien edustus, opinto-ohjaajat, erityisopettajat, kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja. Mukana suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa ovat myös opiskelijoiden edustajat ja huoltajien edustus.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto

Yksilökohtainen opiskeluhuolto sisältää yksittäiselle opiskelijalle annettavat palvelut eli opiskeluterveydenhuollon, opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä monialaisessa asiantuntijaryhmässä toteutettavan työn. Yksilötyö on sekä ehkäisevää että korjaavaa. Tavoitteena on seurata ja edistää opiskelijan kokonaisvaltaista terveyttä, hyvinvointia ja opintojen etenemistä sekä kasvua aikuisuuteen ja itsenäiseen elämään.

Lue lisää