Siirry sisältöön

Tervasuon tuulivoimaosayleiskaavan kaavoitusaloite on hyväksytty ympäristön ja asumisen lautakunnassa

Tiedote
25.4.2024

Tervasuon tuulivoimaosayleiskaava on tullut vireille ympäristön ja asumisen lautakunnan 16.4.2024 tekemällä päätöksellä hyväksyä Tuulikolmio Oy:n kaavoitusaloite ja käynnistää oikeusvaikutteinen tuulivoimaosayleiskaavan laatiminen.

Alustava kaava-alueen rajaus

Kaavoituksen tarkoituksena on laatia kunnan Tervasuon alueelle tuulivoimaosayleiskaava, jossa määritellään tarkemmin muun muassa voimaloiden sijoituspaikat, voimaloiden lukumäärä, sähköverkkoon liittyminen sekä suunnittelualueen lopullinen koko. Kaavoituksen yhteydessä määritellään lisäksi voimaloiden enimmäiskorkeudet. Alustavasti on esitetty, että kaavassa mahdollistetaan tuulivoimalan enimmäiskorkeudeksi 250 metriä ja Pielaveden kunnan alueelle sijoitettaisiin enimmillään 6 tuulivoimalaa. Kaavoitustyötä tehdään yhdessä kunnan ja muiden sidosryhmien kanssa.

Tuulikolmio Oy hakee ELY-keskukselta yksittäispäätöksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta kaavoitusaloitteen hyväksymispäätöksen jälkeen.
Mikäli ELY-keskus ei edellytä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, tullaan kattavat ympäristöselvitykset ja vaikutuksien arvioinnit tekemään osana kaavoitusprosessia.

Lisäksi Pielaveden kunnassa on vireillä kolme muuta tuulivoimaosayleiskaavaa: Muntterinkangas, Löytänä ja Vornankorpi.

Pielaveden kunnassa vireillä olevat tuulivoimahankkeet

Ota yhteyttä

Vainikainen Juha

ympäristön ja asumisen johtaja

040 489 4834

juha.vainikainen@pielavesi.fi

Miettinen Emilia

hallinnon asiantuntija

hankinnat, kaavoitus, maankäyttö

ympäristön ja asumisen lautakunta, rakennusvalvontajaosto

040 489 4200

emilia.miettinen@pielavesi.fi