Siirry sisältöön

Pielaveden Löytänän tuulivoimahankkeen asukaskysely toteutetaan ajalla 16.10.-12.11.2023

Tiedote
10.10.2023

ABO Wind Oy suunnittelee Pielaveden Löytänän alueelle tuulivoimapuistoa. Suunniteltu tuulivoima-alue sijoittuisi Pielaveden kunnan koillisosaan, noin 17 kilometrin päähän Pielaveden kirkonkylästä.

Pielaveden Löytänän tuulivoimahankkeen ympäristövaikutuksia arvioidaan parhaillaan käynnissä olevassa ympäristövaikutusten arviointi (YVA) -menettelyssä.
Osana YVA-menettelyä toteutetaan alueen asukkaille ja vapaa-ajan asukkaille suunnattu kyselytutkimus, jolla kartoitetaan näkemyksiä hankkeen mahdollisista vaikutuksista muun muassa asumisympäristöön sekä kunnan elinvoimaisuuteen.


Kyselyyn pääsee vastaamaan 16.10.-12.11.2023 välisenä aikana verkossa osoitteessa:
www.webropol.com/s/loytanayva


Kysely on avoin kaikille ja kyselyyn vastataan nimettömänä. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa arviolta noin 10-15 minuuttia.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa. Vastauksista kootaan yhteenveto, joka julkaistaan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen liitteenä. Yksittäisiä vastauksia ei voida tunnistaa yhteenvedosta. Jokainen vastaus on tärkeä hankkeen vaikutusten arvioinnin kannalta.

Tervetuloa Löytänän tuulivoimahankkeen infopisteelle tiistaina 24.10.2023 klo 13-18

ABO Windin projektipäällikkö Marika Koskimäki on tavattavissa Pielaveden kirjastolla tiistaina 24.10.2023 klo 13-18 välisenä aikana.

Infopisteelle voit mennä keskustelemaan Löytänän tuulivoimahankkeesta ja tarvittaessa saat myös neuvontaa asukaskyselyyn liittyen.

Kyselyn toteutuksesta sekä ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa WSP Finland Oy. Lisätietoja kyselystä ja ympäristövaikutusten arvioinnista antavat:
– WSP Finland Oy Helena Railo, helena.railo@wsp.com, p. 0207 864 11
– ABO Wind Oy Marika Koskimäki, marika.koskimaki@abo-wind.fi, p. 050 3683 285


Olethan yhteydessä yllä mainittuihin henkilöihin, jos haluat että lähetämme sinulle kyselystä paperiversion maksetun palautuskuoren kanssa.