Siirry sisältöön

Vuoden 2024 yleisavustukset ovat haettavissa

Tiedote
13.3.2024
Pielaveden kunnan vuoden 2024 yleisavustukset ovat haettavissa 30.4.2024 klo 14.30 saakka.

Pielaveden kunta myöntää yleisavustusta vastikkeelliseen toimintaan, joka on Pielaveden kunnan strategian(avautuu uuteen ikkunaan) ja hyvinvointisuunnitelman(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) mukaista. Yleisavustusta myönnetään harkinnanvaraisesti talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Talousarvion valmistelun yhteydessä on sovittu, että kunnanhallitus päättää avustusten
myöntämisen perusteet. Talousarviossa 2024 yleisavustuksiin on varattu 10 000 euron määräraha.

Yleisavustusta voi hakea rekisteröitynyt yhdistys, yleishyödyllinen osuuskunta tai yleishyödyllinen yritys. Hakijalla on täytynyt olla toimintaa vähintään yhden vuoden ajan. Yleisavustusta voidaan myöntää yhteisön säännölliseen toimintaan, joka on kaikille avointa ja tapahtuu Pielavedellä sekä täydentää kunnan muuta palvelutuotantoa.

Yleisavustusta ei myönnetä vuokrakustannuksiin eikä tilojen ylläpitokustannuksiin. Yleisavustusta ei myöskään myönnetä yksittäisiin tapahtumiin, tilaisuuksiin tai retkiin. Näihin on mahdollista hakea kohdeavustusta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Kunnanhallitus on päättänyt (11.3.2024 § 56) yleisavustusten myöntämisperusteista seuraavaa:

Toiminnan tulee olla

Myönnettyjen avustusten maksatus tapahtuu vuoden 2024 aikana.

Hae yleisavustusta sähköisellä lomakkeella

Avustuksiin liittyen lisätietoja antaa vapaa-aikapalveluiden päällikkö Soile Leskinen, soile.leskinen@pielavesi.fi p. 040 649 5709

Lue lisää: