Siirry sisältöön

Säännöt ja ohjeet

Kuntalaki edellyttää, että jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö. Hallintosääntö ohjaa kunnan toimintaa. Hallintosääntö ja siihen tehtävät muutokset hyväksytään kunnanvaltuustossa.

Kunnan toimintaa ohjaa Kuntalaki(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) (410/2015). Kuntalain lisäksi kunnan toimintaa ohjataan järjestyslailla.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) Järjestyslailla edistetään yleistä järjestystä ja turvallisuutta.

Lisäksi kunnalla on muita toimintaa ohjaavia sääntöjä ja ohjeita. Nämä löytyvät kunkin palvelun yhteydestä.

Konserniohje

Kuntalain mukaan kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin. Myös kunnan määräysvallassa olevat säätiöt kuuluvat kuntakonserniin. 

Hankintaohje

Luottamushenkilöiden ja luottamusmiesten hyvän käytöksen huoneentaulu