Siirry sisältöön

Kunnan kunnossapitoavustus yksityisteille

Kunta avustaa vuosittain yksityisteiden kunnossapitoa. Yksityistieavustusten hakeminen koskee tiekunnallisia yksityisteitä. Kunnossapitoavustusta voidaan hakea yksityistien pysyvän asutuksen käyttämälle tien osalle.

Kunnossapitoavustuksen hakemisesta ilmoitetaan vuosittain maaliskuun alussa sekä paikallislehdessä että kotisivuilla. Avustuksen hakuaika kestää toukokuun alkuun saakka.

Vuoden 2024 yksityistieavustuksien hakuaika on päättynyt 2.5.2024

Vuonna 2024 kunnossapitoavustuksen hakuaika oli 1.3. – 2.5.2024. Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Kunnossapitoavustuksiin varattu määräraha on 80.000 euroa.

Kunnossapitoavustuksen myöntämis- ja jakoperusteet

Avustukseen oikeutetuille yksityisteille on asetettu seuraavat vaatimukset:

Avustushakemuksen yhteydessä on myös ilmoitettava päivämäärä, milloin tiekunnan viimeisin vuosikokous on pidetty, milloin vuosikokouksen pöytäkirja on tarkastettu sekä milloin tiekunnan viimeiset tilit on hyväksytty ja tarkastettu. Yksityistien kunnossapidon avustushakemuksen jättämisen yhteydessä ei tarvitse toimittaa näitä liitteitä, vaan hakemuksen käsittelijä tarkistaa näitä pistokoeluonteisesti ja pyytää ne tarvittaessa erikseen.

Kunta maksaa avustuksen olemassa olevien jakoperusteiden mukaan käyttäen laskennallista menetelmää. Yksityisen tien kunnossapitokustannuksia määritettäessä käytettävät kilometrikustannukset määräytyvät neljän kunnossapitoluokan ja määrästandardien perusteella.

Kunnossapitoluokkaa määrättäessä otetaan huomioon kaikki tien vaikutusalueella liikennettä synnyttävät tekijät sekä liikenteen vaatima kunnossapidontarve.

Yksityisten teiden kunnossapitoluokitus suoritetaan pisteyttämällä määrättyjä pisteytysperusteita käyttäen teiden vaikutusalueilla liikennettä aiheuttavat toiminnot.

Kunnossapitoavustuksen maksaminen

Kunta maksaa yksityisteiden avustuksen tiekunnille kesäkuun loppuun mennessä, avustushakulomakkeella ilmoitetulle pankkitilille. Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että avustushakemus on jätetty kuntaan hakuajan puitteissa ja tieto siitä, että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset ja paikkansa pitävät Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad).

Vuoden 2024 kunnnossapitoavustukset

80 000 euroa
Varatut määrärahat
euroa
Toteutuneet avustukset
kappaletta
Myönnettyjen avustusten määrä

Vuoden 2023 kunnossapitoavustukset

120 000 euroa
Varatut määrärahat
119 979 euroa
Toteutuneet avustukset
108 kappaletta
Myönnettyjen avustusten määrä

Ota yhteyttä

Tissari Jouni

rakennustarkastaja

rakennusvalvonta, yksityistiet

040 595 7767

jouni.tissari@pielavesi.fi