Siirry sisältöön

Vireillä olevat rantaosayleiskaavat

Pielavesijärven rantaosayleiskaavan muutos, Salonsaari

Nähtävillä olevat aineistot, joista on mahdollista esittää mielipiteitä ja lausuntoja

Pielavesijärven rantaosayleiskaavan muutosta Salonsaaressa koskevia aineistoja ei ole tällä hetkellä nähtävillä. Aineistojen nähtäville asettamisesta ilmoitetaan kuulutuksella, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla sekä paikallislehdessä.

Pielavesijärven rantaosayleiskaavan muutos Salonsaaren alueella on tullut vireille teknisen lautakunnan (nyk. ympäristön ja asumisen lautakunta) 28.3.2023 tekemällä päätöksellä käynnistää Pielavesijärven rantaosayleiskaavan muutos. Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa yhdellä kiinteistöllä kuuden olemassa olevan rakennuspaikan sijaintia ilmansuunnan kannalta otollisemmalle sijainnille sekä suuremman järvenselän puolelle.

Pielavesijärven rantaosayleiskaavan muutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä 1.3-31.3.2023, jolloin niistä on voinut antaa mielipiteitä ja lausuntoja.

Pielavesijärven rantaosayleiskaavan muutos Salonsaaressa, kaavoitusprosessin tilanne

Ota yhteyttä

Vainikainen Juha

ympäristön ja asumisen johtaja

040 489 4834

juha.vainikainen@pielavesi.fi

Miettinen Emilia

hallinnon asiantuntija

hankinnat, kaavoitus, maankäyttö

ympäristön ja asumisen lautakunta, rakennusvalvontajaosto

040 489 4200

emilia.miettinen@pielavesi.fi