Siirry sisältöön

Voimassa olevat yleiskaavat

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 24.4.2006 oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Kaavalla ohjataan kirkonkylän alueen yksityiskohtaisempaa asemakaavoitusta sekä lievealueen rakentamista. Sammalisenniemen ja Karhukangas-Kakkomäen alueella yleiskaavan mukainen rakentaminen on mahdollista yleiskaavan perusteella. Sammalisenniemen osayleiskaava on kumoutunut tämän kirkonkylän osayleiskaavan hyväksymispäätöksen myötä.

Pielavesijärven rantaosayleiskaava

Pielavesijärven rantaosayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 26.9.2000 oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Kaavalla ohjataan loma-asuntojen ja pysyvien asuntojen rakentamista Pielavesijärven rantavyöhykkeellä. Loma-asuntojen ja pysyvien asuntojen rakentaminen rantavyöhykkeellä tapahtuu suoraan rakennusluvilla, jos hanke on yleiskaavan mukainen. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt seuraavat muutokset koskien Pielavesijärven rantaosayleiskaavaa: 30.9.2019 Jataniemessä sijaitsevat tilat,  1.2.2021 Kotilahdessa sijaitsevat tilat, 7.2.2022 Tenhusaaressa ja Suurlahdessa sijaitsevat tilat ja 29.5.2023 Hirsikankaassa sijaitsevat tilat. Kaikki em. kaavamuutokset ovat saaneet lainvoiman.

Säviän osayleiskaava

Säviän osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 14.11.2000 oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Osayleiskaavan tavoitteena on säilyttää Säviän kylä elinvoimaisena sekä ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä Säviän kylän ja sen lähiympäristön alueella. 

Nilakan ja kunnan eteläosien järvien rantaosayleiskaava

Nilakan ja kunnan eteläosien järvien rantaosayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.11.2010 oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Kaavalla ohjataan loma-asuntojen ja pysyvien asuntojen rakentamista Nilakka järven rantavyöhykkeellä. Loma-asuntojen ja pysyvien asuntojen rakentaminen rantavyöhykkeellä tapahtuu suoraan rakennusluvilla, jos hanke on yleiskaavan mukainen. Hirviniemen osayleiskaava on kumoutunut, kun Nilakan ja kunnan eteläosan yleiskaavan hyväksymispäätös on alueen osalta panta käytäntöön 1.1.2011. Kunnanvaltuuston on hyväksynyt seuraavan muutoksen koskien Nilakan ja kunnan eteläosien järvien rantaosayleiskaavaa: 29.5.2023 Kemilänniemi ja poistuneet turvetuotantoalueet.

Kunnan itäosan rantaosayleiskaava

Kunnan itäosan rantaosayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 22.10.2018 ja kaava on saanut lainvoiman. Kaavalla on osoitettu ranta-alueiden rakennusoikeus sekä osoitettu rantarakennuspaikat maanomistajakohtaisesti. Loma-asuntojen ja pysyvien asuntojen rakentaminen rantavyöhykkeellä tapahtuu suoraan rakennusluvilla, jos hanke on yleiskaavan mukainen.

Pohjoisosan rantaosayleiskaava

Kunnan pohjoisosan rantaosayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.4.2023 ja kaava on saanut lainvoiman. Kaavalla on osoitettu ranta-alueiden rakennusoikeus sekä osoitettu rantarakennuspaikat maanomistajakohtaisesti. Loma-asuntojen ja pysyvien asuntojen rakentaminen rantavyöhykkeellä tapahtuu suoraan rakennusluvilla, jos hanke on yleiskaavan mukainen.

Ota yhteyttä

Vainikainen Juha

ympäristön ja asumisen johtaja

040 489 4834

juha.vainikainen@pielavesi.fi

Miettinen Emilia

hallinnon asiantuntija

hankinnat, kaavoitus, maankäyttö

ympäristön ja asumisen lautakunta, rakennusvalvontajaosto

040 489 4200

emilia.miettinen@pielavesi.fi

Tissari Jouni

rakennustarkastaja

rakennusvalvonta, yksityistiet

040 595 7767

jouni.tissari@pielavesi.fi