Siirry sisältöön

Vireillä olevat asema- tai ranta-asemakaavat

Vireillä olevat asema- tai ranta-asemakaavat

Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 32

Nähtävillä olevat aineistot, joista on mahdollista esittää mielipiteitä ja lausuntoja

Kirkonkylän asemakaavan muutosta korttelissa 32 koskevia aineistoja ei ole tällä hetkellä nähtävillä. Aineistojen nähtäville asettamisesta ilmoitetaan kuulutuksella, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla sekä paikallislehdessä.

Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 32 on tullut vireille ympäristön ja asumisen lautakunnan 16.1.2024 tekemällä päätöksellä.

Pielaveden kunta on suunnitellut nykyisen lukiorakennuksen osittaista saneerausta
sekä uuden koulun, kirjaston ja liikuntahallin rakentamista. Samassa yhteydessä on tarkoitus purkaa osa lukiosta uudisrakennuksen tieltä. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan hankkeen toteutuminen osoittamalla lisää rakennusoikeutta alueelle sekä tutkitaan lukion suojelumerkintää.

Kirkonkylän asemakaavan muutosta korttelissa 32 koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu 3.1.2024 ja se on ollut nähtävillä 24.1.-25.2.2024, jolloin siitä on voinut antaa mielipiteitä ja lausuntoja.

Valmisteluvaiheen kaava-aineisto on ollut nähtävillä samaan aikaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa ajalla 24.1.-25.2.2024, jolloin myös siitä on voinut antaa mielipiteitä ja lausuntoja. Asemakaavaluonnoksessa on esitetty, että asemakaavan muutoksella korttelin 32 rakennuspaikka 6 on muutettu yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y) ja rakennusoikeuden tehokkuuslukua on nostettu 0,40:sta 0,60:aan. Lukion säilyvä osa on osoitettu suojeltavaksi.

Ehdotusvaiheen kaava-aineisto on ollut nähtävillä ajalla 28.3.-12.5.2024, jolloin siitä on voinut antaa muistutuksia ja lausuntoja. Kaava-aineistojen liitteenä on ollut korttelia koskeva uusi asemapiirustus, jossa on esitetty, että vanha puukoulu voidaan tarvittaessa purkaa, jolloin aluetta voitaisiin hyödyntää pysäköintialueeksi, millä voi olla vaikutuksia lopulliseen kaavaratkaisuun.

Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 32, kaavoitusprosessi

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaisuus

Kirkonkylän taajama-alueen vanhimmat asemakaavat ovat tulleet voimaan 1950- luvun lopussa, jonka jälkeen asemakaavaan on tehty lukuisia lisäyksiä ja muutoksia. Asemakaavan ajantasaisuutta on arvioitu ja koko kirkonkylän asemakaavan uudistaminen on tarkoitus käynnistää vuonna 2025. Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen tullaan tekemään kahdessa eri vaiheessa.

Myös yksityishenkilö, yhteisö tai yritys voi tehdä kaavoitusaloitteen, mikäli hän haluaisi muuttaa voimassa olevaa asemakaavaa.

Ota yhteyttä

Vainikainen Juha

ympäristön ja asumisen johtaja

040 489 4834

juha.vainikainen@pielavesi.fi

Miettinen Emilia

hallinnon asiantuntija

hankinnat, kaavoitus, maankäyttö

ympäristön ja asumisen lautakunta, rakennusvalvontajaosto

040 489 4200

emilia.miettinen@pielavesi.fi

Tissari Jouni

rakennustarkastaja

rakennusvalvonta, yksityistiet

040 595 7767

jouni.tissari@pielavesi.fi